ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ. สรุปสถานการณ์ โควิดระบาดระลอกใหม่ ติดเชื้อมากจาก พื้นที่เสี่ยง-พฤติกรรมเสี่ยง

โควิดระบาดระลอกใหม่ สธ.สรุปสถานการณ์ ติดเชื้อจำนวนมาก จากพื้นที่เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง คาดแนวโน้มเริ่มชะลอและคงตัว แนะฉีดวัคซีนใจช่วยลดความเครียด

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า วันนี้ (7 มกราคม) ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 305 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 103 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 9,636 ราย เสียชีวิตรวม 67 ราย รักษาหายแล้ว 4,521 ราย สำหรับ โควิดระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 จนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,381 ราย

cell virus สถานกักกันโควิด ๒๑๐๑๐๗ 3

สำหรับผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ พบว่า เกินครึ่งอยู่ที่ จ. สมุทรสาคร 2,905 ราย ภาคตะวันออก 1,523 ราย กทม. 473 ราย ภาคกลาง 212 ราย ภาคตะวันตก 139 ราย และภาคอื่นๆ 129 ราย ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 2,079 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

นอกจากนี้ มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม 1,695 ราย รักษาหายแล้ว 572 ราย เสียชีวิต 7 ราย ทั้งนี้ สถานการณ์โรคยังสูงขึ้น แต่มีแนวโน้มชะลอตัวและคงตัว ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ตามสัญชาติพบว่า จ.สมุทรสาคร เป็นคนต่างชาติมากกว่าคนไทย โดยเป็นคนต่างชาติ 65% คนไทย 12% และไม่ระบุ 23% ในภาคตะวันตกเป็นคนไทย 98% ต่างชาติ 2%, ภาคตะวันออก คนไทย 73% ต่างชาติ 9% ไม่ระบุ 18%, ภาคกลางอื่นๆ คนไทย 56% ต่างชาติ 31% และไม่ระบุ 13%

ด้านนายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ จุดสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อจำนวนมาก (Super Spreading) ในเวลา 1 เดือน คือ การติดเชื้อ ในจุดที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก คนติดเชื้ออาศัยในพื้นที่แออัด เช่น ที่พำนักแรงงานต่างด้าว การเที่ยวสถานบันเทิง บ่อนการพนัน เป็นต้น

DSC 0573

ส่วนการระบาดในจังหวัดนนทบุรี บริเวณตลาดบางใหญ่ ตลาดบางบัวทอง มีแรงงานต่างด้าว ทำงานในพื้นที่ตลาด พำนักอยู่ในที่แออัด มีคนไปจับจ่ายใช้สอย มีผู้ไปใช้บริการติดเชื้อจำนวนหนึ่ง ทำให้พื้นที่ตลาดมีการติดเชื้อรวม 58 ราย และแรงงานต่างด้าวอาจไปสัมผัสผู้เกี่ยวข้องที่เที่ยวสถานบันเทิง ทำให้เกิดการติดเชื้อจากพื้นที่สถานบันเทิงอีก 6 ราย

ขณะที่กรณีการตรวจเชิงรุกในตลาดสดบางพลี จ.สมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อ 300 คน เกิดจากแรงงานชาวกัมพูชา ติดเชื้อจากคนไทย ที่ขายอาหารที่ตลาดทะเล จากนั้นไปตั้งวงดื่มสุรา ทำให้เกิดการติดเชื้อจำนวนมาก

ประเด็นสำคัญ ที่ทำให้การติดเชื้อระลอกใหม่ มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง คือ การไปพื้นที่เสี่ยง และทำกิจกรรมที่เสี่ยง ทำให้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง โดยสถานที่เสี่ยงได้แก่ บ่อนการพนัน บ่อนไก่ สถานบันเทิงทุกรูปแบบ

ดังนั้น การควบคุมการระบาด จำเป็นต้องควบคุม และจำกัดพื้นที่การระบาด และการควบคุมสถานที่กิจการ กิจกรรมที่มีโอกาสแพร่เชื้อมาก ช่วงนี้จึงต้องใช้มาตรการปิดกิจการ สถานบันเทิง สถานที่มีความเสี่ยงและกิจกรรมที่มีการรวมตัว เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่ประชาชนจะเข้าไปในสถานที่เสี่ยงดังกล่าว หรือทำกิจกรรมเสี่ยงทุกรูปแบบ

7cover ระลอกล่าสุด 0

พร้อมกันนี้ จะเร่งค้นหา และชักชวนประชากรที่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูง มาตรวจ เพื่อยุติการระบาด ประชาชนทั่วไป ต้องลดความเสี่ยงติดเชื้อ โดยสวมหน้ากาก หยุดอยู่บ้าน และร่วมเฝ้าระวังแจ้งเตือน หากมีคนทำกิจกรรมที่เพิ่มความเสี่ยง ส่วนประชากรต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งค้นหาเชิงรุกให้ครอบคลุมเพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษา

ด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการติดตามสภาวะสุขภาพจิตของคนไทย พบว่า ความเครียดมากกว่าปกติ จะเพิ่มขึ้นสูงตามสถานการณ์โรคโควิด 19 เช่น เดือนมีนาคม 2563 ที่มีการระบาดมีความเครียดถึงระดับ 4 แต่เมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายลง ก็ลดลงมาเหลือระดับ 1-2 แต่เมื่อเกิดระลอกใหม่ ก็กลับขึ้นมาเป็นระดับ 4 อีกครั้ง

“หากจะเอาชนะสถานการณ์ในครั้งนี้ ต้องใช้ พลังใจ อึด ฮึด สู้ โดยสิ่งที่ทำให้มีพลังใจเพิ่มขึ้น คือ การพูดคุยกับคนใกล้ชิด ใส่ใจซึ่งกันและกัน และสามารถเพิ่มวัคซีนใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ในการรับมือสถานการณ์วิกฤตได้ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน”แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว

สำหรับวัคซีนใจที่แนะนำคือ กรณีรู้สึกกลัว เช่น กลัวติดโรค วัคซีนที่ใช้คือ การสร้างความรู้สึกปลอดภัย ต้องรู้ความเสี่ยงของเรา คืออะไร โดยสามารถใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ช่วยประเมินความเสี่ยง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยขึ้น เป็นต้น

กรณีตื่นตระหนก จากการรับข้อมูลข่าวสารทั้งจริงและเท็จ ต้องฉีดวัคซีน “สงบ” โดยควบคุมกลั่นกรองข้อมูล ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ทำให้กังวลใจมากขึ้น เฝ้าระวังจิตใจ หากเครียดมากก็ผ่อนคลายตนเอง รู้ว่าภารกิจอะไรควรทำ หรือพักก่อน

กรณีอ่อนล้า จากการเผชิญสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระลอกแรก ต้องใช้วัคซีน “ความหวัง  โดยการพูดคุยสื่อสารทางบวก และใช้วัคซีนความเห็นใจช่วยให้บุคคลอื่นรู้สึกดีขึ้น ด้วยการดูแลกันและกันในครอบครัว องค์กร และชุมชน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจเช็คสุขภาพใจได้ที่ Checkin.dmh.go.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม