ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ให้ไว! หมอประสิทธิ์เตือน ต้องรีบตั้งโรงพยาบาลสนาม ก่อนจะรุนแรงกว่านี้

ต้องรีบตั้งโรงพยาบาลสนาม หมอประสิทธิ์ ย้ำความจำเป็น 4 ข้อก่อนจะระบาดหนักขึ้น เตือนถ้าต้นน้ำคุมไม่ได้ ปลายน้ำเอาไม่อยู่แน่ ทำผิดได้แต่ไม่ควรผิดซ้ำ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ มีความจำเป็นอย่างมาก  ที่ ต้องรีบตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงหลาย ๆ พื้นที่ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ต้องเร่งจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ นำมาพัฒนาเป็น โรงพยาบาลสนาม

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนาม จะสามารถดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ แต่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ และรักษาผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง เพื่อแยกผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ให้สัมผัสกับคนปกติ หากไม่เร่งดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้ จะยิ่งทำให้สถานการณ์การระบาดในไทยรุนแรงเพิ่มขึ้น

“ขอให้คนไทยทุกคนรับรู้ว่า โรงพยาบาลสนาม คือเครื่องมือควบคุมการระบาด และช่วยจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คนไทยปลอดภัยจากโควิด-19 มากขึ้น”ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าว

สำหรับโรงพยาบาลสนาม มีความจำเป็น 4 ข้อ คือ

1. ผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาล จะลดการติดเชื้อ แยกแยะระหว่างผู้ป่วยโรคทั่วไป ผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ให้ปะปนกัน

2. บุคลากรสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ลดความเสี่ยงติดเชื้อ เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

3. โรงพยาบาลในระบบปกติ จะมีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยโรคอื่นๆ ไม่ต้องงดรับผู้ป่วยทั่วไป เหมือนช่วงระบาดเมื่อต้นปี 2563

4. ชุมชนจะปลอดภัยมากขึ้น เพราะ รพ.สนามจะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ติดเชื้อ ผู้กักกันตัวเองที่อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน ช่วยแยกคนติดเชื้อออกจากชุมชน ลดการแพร่เชื้อได้อย่างดี

สำหรับสถานการณ์ขณะนี้ พบว่า โรงพยาบาลต่าง ๆ เริ่มพบคนไข้โควิด-19 อาการหนักมากขึ้น และจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หากยุทธศาสตร์ต้นน้ำ ไม่สามารถคุมการระบาดได้ ยุทธศาสตร์ปลายน้ำ จะเอาไม่อยู่ และขอให้มั่นใจว่า หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ก็จะถูกส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลปกติ แน่นอน

ขณะนี้พบว่า การติดเชื้อมาจากเรื่องที่ผิดกฎหมาย แหล่งอบายมุข การลับลอบเข้าเมือง การสอบสวนโรคจึงทำได้จำกัด ดังนั้น ผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ ยังปิดบังไทม์ไลน์และไม่กักตัว ยังใช้ชีวิตตามปกติ ยังมีอีกมาก ในที่สุดไทยจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และมีอาการรุนแรงขึ้น จนทำให้เตียงในโรงพยาบาลไม่พอ ขอร้องว่าให้คนไทยทุกคน มองความจริง ว่า รพ.สนาม คือตัวช่วย ให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 มากขึ้น

เราต้องเร่งตั้ง รพ.สนาม ตั้งแต่วันนี้ เพราะการตั้ง รพ.สนามต้องใช้เวลา ทั้งเตรียมพื้นที่ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ บุคลากร เพื่อปฏิบัติตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด ดังนั้นขอให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ว่าเชื้อจะไม่หลุดรอดออกไป

“ผมขอฝากอีกเรื่องว่า สิ่งใดที่เป็นความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นแล้ว ขออย่าให้เกิดขึ้นอีก เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องช่วยกันอย่าให้มีอีก คนไทยต้องร่วมใจกัน”ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผู้ติดโควิด-19 ในระลอกนี้มีทั้งคนไทย และแรงงานข้ามชาติ ที่เข้ามาทำงานในไทย การควบคุมโรคที่จะได้ผลดี ควรจะดำเนินการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ในทุกมิติ ทั้งระหว่างคนต่างสัญชาติ หรือการตั้งข้อรังเกียจกับผู้ติดเชื้อ คนข้างเคียงและคนที่รักษาหายแล้ว

ถ้าเกิดความกลัวที่จะถูกรังเกียจ ถูกต่อต้าน จะยิ่งทำให้เกิดการปกปิดข้อมูล ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง แม้ว่าเราต้องดูแลการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด แต่ก็ต้องดูแล ไม่ให้ถึงขั้นไปด้อยค่าความเป็นมนุษย์ ของคนด้วยกัน และขาดความเห็นอกเห็นใจ ผู้ติดเชื้อที่ได้รับทุกข์อยู่แล้ว

ดังนั้น การดูแลอย่างเห็นอกเห็นใจ จะทำให้เกิดความสะดวกใจ ยอมเปิดเผยข้อมูล ยอมรับการรักษา เกิดความร่วมมือในการช่วยดูแลลดการกระจายเชื้อในชุมชน ที่ได้ผลดียิ่งกว่าสังคมที่ต่างคน ต่างห่วงแต่ตัวเอง

สสส. จึงขอชวนให้ทุกคนทำความเข้าใจ และปรับวิธีคิดว่าการควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด และการเห็นอกเห็นใจ ไม่ตีตราผู้เสี่ยงผู้ติดเชื้อ เป็นเรื่องที่ทำควบคู่กันได้อย่างเกื้อกูล โดยรู้จักวิธีป้องกันตัวเอง และผู้อื่นเสมือนเรามีเชื้อ

ขณะเดียวกัน ก็ระวังคำพูด สายตา ท่าทางที่บั่นทอนคนอื่น ให้กำลังใจผู้ที่อาจติดเชื้อ ต้อนรับผู้ที่รักษาหายแล้ว และให้ความร่วมมือกับกระบวนการควบคุมโรคในชุมชนของเรา เช่น การให้ความร่วมมือกับกติกาต่าง ๆ ที่กำหนด การสนับสนุนการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม