ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ไขข้อข้องใจ ‘เดินทางข้ามจังหวัด’ เงื่อนไขต้องรู้ พื้นที่สีแดง ส้ม เหลือง ต้องทำแบบไหน

เดินทางข้ามจังหวัด เงื่อนไขต้องรู้ เมื่อแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น พื้นที่สีแดงเข้ม  สีแดง สีส้ม และสีเหลือง ภายใต้มาตรการป้องกันตรวจคัดกรอง ป้องกันโควิดลุกลาม

การประกาศมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในสถานการณ์แพร่ระบาด หนึ่งใน 8 ข้อคือ ข้อ 6 การตรวจคัดกรอง เดินทางข้ามจังหวัด เงื่อนไขต้องรู้ แม้จะไม่ได้ห้าม 100% แต่แน่นอนว่า ในสถานการณ์ไม่ปกติ ย่อมต้องเข้มงวดกวดขันแน่นอน

เดินทางข้ามจังหวัด

หลายคำถามจึงเกิดขึ้น สำหรับผุ้ที่ต้องการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม  และพื้นที่สีแดงหรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมถึงผู้ที่ต้องการเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งย่อมต้องมีขั้นตอนการเดินทางเข้าออก ที่มากกว่าพื้นที่มีส้ม และเหลือง  เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดสูงของไวรัสโควิด-19

สำหรับพื้นที่สีแดง หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ประกอบไปด้วย 1. กรุงเทพฯ 2. กาญจนบุรี 3. จันทบุรี 4. ฉะเชิงเทรา 5. ชุมพร 6. ชลบุรี 7. ตราด 8. ตาก 9. นครนายก 10. นครปฐม 11. นนทบุรี 12. ปทุมธานี 13. ประจวบคีรีขันธ์

14. ปราจีนบุรี 15. พระนครศรีอยุธยา 16. เพชรบุรี 17. ราชบุรี18. ระนอง 19. ระยอง 20. ลพบุรี 21. สิงห์บุรี 22. สมุทรปราการ 23. สมุทรสงคราม 24. สมุทรสาคร 25. สุพรรณบุรี 26. สระแก้ว 27. สระบุรี และ 28. อ่างทอง

ควบคุม

นอกจากนี้ ในจำนวน 28 จังหวัดดังกล่าว ยังมี 5 จังหวัด ที่ถูกยกระดับขึ้นมาเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

โดยสรุปจาก ศบค. พบว่า เบื้องต้น เป็นการขอความร่วมมือ งดการเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผล และหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ

การเดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด มีเงื่อนไข ดังนี้

  • กรณีมีด่านตรวจคัดกรอง ต้องแสดงหลักฐานความจำเป็น ในการเข้า หรือออกจากพื้นที่ เช่น ใบนัดแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ หรือการขนส่งสินค้าจำเป็น
  • ต้องผ่านการวัดไข้ คัดกรองโรค
  • กักตัวเอง 14 วัน
  • ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างกับคนในครอบครัว แยกของใช้ส่วนตัวออกจากคนอื่น
  • ใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
  • ปฏิบัติตามกติกาที่แต่ละจังหวัดประกาศออกมา

กรณี เดินทางจากพื้นที่ควบคุม (สีส้มหรือสีเหลือง)

  • ไม่ต้องกักตัว 14 วัน
  • สังเกตอาการของตัวเอง 14 วัน ที่บ้าน
  • ใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือ
  • ปฏิบัติตามกติกาที่แต่ละจังหวัดได้มีการประกาศออกมา

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทั่วไป ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณาเพิ่มมาตรการได้ตามความเหมาะสม และจำเป็นในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ การเดินทางข้ามเขตพื้นที่ เป็นการขอความร่วมมือ ไม่ได้งด ไม่ได้ให้หยุดการเดินทาง ผู้ที่มีธุระจำเป็นสามารถไปได้ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเข้มงวดการเดินทาง โดยอาจตั้งด่านตรวจบ่อยขึ้น ถ้ามีเหตุสมควรในการเดินทางจากพื้นที่ ที่เป็นสีแดง จะได้ดูว่ามีความจำเป็นจริง ๆ อาจจะมีความยากลำบาก เพราะด่านอาจะต้องมีการตั้งด่านหลายด่านมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม