ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดไทม์ไลน์ ‘เจ้าของแพกุ้ง’ ติดโควิด-19 ไปขายของทุกวัน 1-13 ธ.ค.


ไทม์ไลน์ “เจ้าของแพกุ้ง” มหาชัย ติด โควิด-19 พบไปขายของทุกวันตั้งแต่ 1-13 ธ.ค. ก่อนเริ่มมีอาการ ล่าสุดปิดตลาด 3 วันฆ่าเชื้อใหญ่

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (17 ธ.ค. 63) จังหวัดสมุทรสาครพบเจ้าของแพกุ้ง วัย 67 ปี ติดเชื้อ โควิด-19 โดยผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก มีเพียงอาการปวดเมื่อยตัว และมีประวัติทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าว ซึ่งล่าสุดได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแล้ว

ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาคร สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเร่งฉีดน้ำล้างและยาฆ่าเชื้อพื้นถนนแพกุ้ง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง ทั้งหมดกว่า 30 แพ

นอกจากนี้ให้ตรวจสอบไทม์ไลน์ผู้ป่วยอย่างละเอียด เนื่องจากมีผู้สัมผัสทั้งประเภทเสี่ยงต่ำและเสี่ยงสูงจำนวนมาก ขณะเดียวให้ขอให้ทุกโรงพยาบาลในพื้นที่เตรียมความพร้อมเหมือนการระบาดรอบแรก

ไทม์ไลน์ เจ้าของแพกุ้ง โควิด-19

ไทม์ไลน์ “เจ้าของแพกุ้ง” ติดเชื้อ โควิด-19

ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันนี้ จังหวัดสมุทรสาครได้เปิดแถลงข่าวถึงรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายดังกล่าวเป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 67 ปี มีอาชีพค้าขาย เป็นเจ้าของแพกุ้ง ตลาดค้าอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีไทม์ไลน์ชีวิตประจำวันดังนี้

  • วันที่ 1-13 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยขายของที่แพกุ้ง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. โดยมีลูกจ้างชาวเมียนมา 2 คน
  • วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เริ่มป่วย มีอาการปวดเมื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น
  • วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยมารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง โดยแพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 และผู้ป่วยกลับไปรอผลที่บ้าน ต่อมาเวลา 22.00 น. ผลตรวจพบเชื้อ ติดตามผู้ป่วยมาแยกกัก
  • วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 02.30 น. ผู้ป่วยมาแยกกักที่โรงพยาบาลสมุทรสาครและเวลา 08.00 น. ส่งตรวจเชื้อเพื่อยืนยันอีกครั้งที่ ศวก. ที่ 5 สมุทรสาคร พบเชื้อ โควิด-19

shutterstock 1342027226

ทั้งนี้ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีจำนวนทั้งสิ้น 18 ราย ได้แก่ คนในครอบครัว สถานประกอบการ และสถานพยาบาล ซึ่งได้รับการเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อและกักกันแล้ว 16 ราย ผลเป็นลบ 10 ราย รอผลอีก 6 ราย ส่วนอีก 2 รายอยู่ระหว่างติดตามตัว

หลังจากนี้จะทำการสอบสวนโรค ค้นหา คัดกรอง และเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเชื้อในตลาดเพิ่มเติม ด้านผู้บริหารตลาดให้ความร่วมมือในการหยุดให้บริการตลาดกุ้ง 1 วัน ในส่วนตลาดที่พบผู้ป่วย โควิด-19 จะหยุดให้บริการจนครบ 3 วัน เพื่อความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตลาดกุ้ง แพกุ้ง และแพปลา

อ่านข่าวเพิ่มเติม