COVID-19

‘หมอยง’ ห่วงวัคซีนโควิด ‘ความหวัง ที่ยังต้องใช้เวลา’ กว่าจะยุติการระบาด

หมอยง เตือน แม้มีวัคซีนโควิด เป็นความหวัง แต่ยังต้องใช้เวลาเป็นปี หรือหลายปี กว่าโควิดจะยุติการระบาด ป้องกันตัวเองดีที่สุด

นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan ถึงกรณีวัคซีนโควิด ที่เป็นความหวังของการยุติการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยระบุว่า

นพ.ยง หมอธีระวัฒน์ ๒๐๑๒๐๔

“โควิด-19 วัคซีน คือ ความหวังที่จะยุติการระบาด

โควิด-19 ได้ระบาดไปทั่วโลก และยากที่จะกวาดล้างให้หมดไป ข้อมูลปัจจุบัน การติดโรค หรือการสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่ม ต้องให้ได้อย่างน้อย 60% ของประชากร จึงจะยุติการระบาดของโรคได้

วัคซีนสร้างภูมิต้านทาน แทนการติดโรค เป็นความหวังที่จะยุติการระบาดของโรค

โควิดวัคซีน จึงมีการเร่งรีบในการพัฒนา ภายในไม่ถึง 1 ปี มีมากกว่า 13 ชนิด เข้าสู่ระยะที่ 3 การศึกษาในมนุษย์ และ มี 4 ชนิดที่สรุปผลเบื้องต้นแล้ว และจะใช้ในภาวะฉุกเฉินได้ภายในสิ้นปีนี้

การศึกษาที่ผ่านมา เป็นการสรุปผลเบื้องต้น โดยเป้าหมาย กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนจริง และหลอก มีผู้ป่วยติดเชื้อหรือมีอาการ 90-100 คน แต่ตามเป้าหมาย จะสิ้นสุดการศึกษา ต้องมีผู้ป่วยที่ 160 คน

ผลการรายงานเบื้องต้น จึงเป็นการศึกษาประสิทธิภาพระยะสั้น หลังให้วัคซีนไม่เกิน 3 เดือน

การศึกษาเหล่านี้ ไม่ได้บอกประสิทธิภาพ ในการป้องกันระยะยาว เช่น 6 เดือน ถึง 1 ปี

การป้องกันโรค ยิ่งนานขึ้น ประสิทธิภาพอาจน้อยลง หรือเท่าเดิมหรือมากกว่า ปัจจุบันยังต้องติดตาม เช่นเดียวกัน อาการข้างเคียงวัคซีนจำเป็นต้องติดตาม ผลข้างเคียงระยะยาวเช่นเดียวกัน

การให้ประชากรมีภูมิต้านทานจากการติดเชื้อ หรือได้รับวัคซีนอย่างน้อย 60% จำเป็นต้องใช้เวลาเป็นปี หรือหลายปี

การยุติการระบาดจะต้องใช้เวลาเป็นปี หรือหลายปี

มาตรการการป้องกัน การดำรงชีวิตในชีวิตวิถีใหม่ ยังคงต้องดำเนินต่อไป อย่างมีระเบียบวินัย ความอดทน เห็นกับส่วนรวม หรือสังคม รวมทั้งการแบ่งปัน ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินต่อไป”

อ่านข่าวเพิ่มเติม