COVID-19

เกาะติด ‘โควิดเชียงใหม่’ ตั้งด่านคัดกรองแม่อาย ดอยสะเก็ด เข้มถนนคนเดิน จุดเสี่ยง

โควิดเชียงใหม่ สั่งด่วน ตั้งด่านคัดกรองคนเข้าเชียงใหม่ 2 พื้นที่ แม่อาย-ดอยสะเก็ด ยกระดับตรวจเข้ม ถนนคนเดิน ห้าง โรงแรม แหล่งเที่ยว

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ สภ.แม่อาย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 โรงพยาบาลแม่อาย สาธารณสุขอำเภอแม่อาย ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย อบต.ท่าตอน ประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ถึงสถานการณ์ โควิดเชียงใหม่ เน้นการคุมเข้ม ตรวจคัดกรอง คนเข้าออก สถานที่เสี่ยง

โควิดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กรณีให้อำเภอแม่อายดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางเข้าเมือง สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง บริเวณป้อมแสนสุข หมู่ที่. ตำบลท่าตอน

2. กำหนดเปิดจุดตรวจฯ วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 08.00 น.

3. การปฏิบัติหน้าที่ให้บูรณาการร่วมกันระหว่าง ฝ่ายปกครอง สภ.แม่อาย สาธารณสุขอำเภอแม่อาย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

4. ในการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

แม่อาย

ด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 66/2563 โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญคือการติดตามความคืบหน้าการติดตามและควบคุมโรคโควิด-19 กรณีหญิงไทยที่จากประเทศเมียนม่าตรวจพบว่าติดโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กรณีความคืบหน้ากรณีผู้ป่วย COVID-19 คนที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหญิง อายุ 29 ปี โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการยกระดับมาตรการการป้องกันโรค ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เน้นย้ำให้สถานบริการ ร้านขายสินค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ตลาด รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

 

ทั้งนี้ ให้เข้มงวดในมาตรการการป้องกันโรค ทั้งการคัดกรอกไข้ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย 100% การลงทะเบียนด้วยแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” การเว้นระยะห่าง (Social distancing) การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ซึ่งในขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ไม่มีไข้ ไม่มีหอบเหนื่อย จมูกเริ่มได้กลิ่น แต่มีความเครียดอยู่ในระดับสูง ยังคงอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลนครพิงค์

ชม

นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าของทีมสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัส พบผู้สัมผัสทั้งหมด จำนวน 306 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 149 ราย และผู้สัมผัสอื่นๆ จำนวน 72 ราย ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว จำนวน 88 ราย ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง จำนวน 85 ราย ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยืนยันไม่พบเชื้อ จำนวน 82 ราย แต่ยังคงต้องติดตามตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 3 ราย คือ ผู้ที่โดยสารรถประจำทางบริษัทกรีนบัส เชียงราย-เชียงใหม่ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 – 15.00 น. จำนวน 2 ราย และคนขับรถ Grab Car รับจากดีคอนโด ไปส่งที่ คิงส์เวย์ โฮสต์แอนด์คาราโอเกะ ในคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ก็ขอให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่โทร 084-8053131 , 084-8052121

“ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่ไม่มีอาการจะต้องกักตัวทุกคน หากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสถานที่กักกันผู้สัมผัสใกล้เสี่ยงสูงไว้แล้ว และมีผู้เข้ากักกันตนจำนวน 5 ราย”นพ.กิตติพันธุ์ กล่าว

โควิดเชียงใหม่

ทั้งนี้ผู้สัมผัสทุกราย จะต้องสังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติจะถูกตรวจหาเชื้อซ้ำและแยกกักในโรงพยาบาล ผู้สัมผัสที่กักกันตนที่บ้านจะมีการประสานงานให้ทางโควิดหมู่บ้านเข้าไปดูแลและตรวจประเมินจนครบ 14 วันหลังสัมผัสผู้ป่วย

สำหรับผู้ที่ไปในสถานที่ดังกล่าว ขอให้ท่านกักกันตนเองจนกระทั่งครบ 14 วันหลังวันสัมผัส สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ ให้โทรนัดหมายเพื่อตรวจในวันที่ 1 ธ.ค. 2563 (ตามระยะฟักตัวเฉลี่ย) โดยหากพบอาการผิดปกติระหว่างการกักกันให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สสจ.เชียงใหม่ โทร 084-8053131, 084-8052121

รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพี่น้องประชาชนขอให้คลายความกังวลใจ ทั้งที่อยู่อาศัย ทั้งที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสถานที่ที่ผู้ป่วยให้ข้อมูลเจ้าของสถานที่ต่าง ๆ ได้มีการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งหมดแล้วในทุกจุดที่สัมผัส

นอกจากนี้ ในช่วงต่อไปก็จะมีการตรวจสอบโดย ศปก.พื้นที่ และ ศปก.จังหวัด อย่างเข้มข้น โดยจะตรวจสอบถึงการปฏิบัติว่ามีการละเลยในการคัดกรองโรค มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคหากละเลยไม่ปฏิบัติก็จะถูกสั่งให้งดใช้สถานที่ ก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้เชิญผู้ประกอบการหลายแห่งมาทำบันทึกข้อตกลงและทำความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติให้ชัดเจนเข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงการประชุมวันนี้ได้มีมติให้อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางผ่านเข้าจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าชม.

ด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ทน.เชียงใหม่ และสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ณ ถนนคนเดินท่าแพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการปฏิบัติ​หน้าที่ พบว่า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้กำชับให้สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งเน้นย้ำผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการนวดแผนโบราณ บริเวณถนนคนเดินท่าแพให้มีการเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

จากการสำรวจถนนคนเดิน ท่าแพ พบว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากและผู้ค้าต่างร่วมใจกันใส่หน้ากากอนามัยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยมีเจ้าหน้าที่คัดกรองอย่างเข้มข้นรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่ออกตรวจตลอดเวลา ซี่งเป็นการร่วมเเรงร่วมใจกันเพื่อป้องกันไวรัสโควิด19 ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวต่างให้ความคิดเห็นว่าเชื่อมั่นในระบบการคัดกรองของถนนคนเดินเชียงใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม