COVID-19

ข่าวดี! วัคซีนโควิด-19 คืบหน้า คนไทยได้ใช้แน่ กลางปีหน้า ทดลองสำเร็จแล้ว 90%

วัคซีนโควิด-19 คืบหน้า สธ.เผยข่าวดี คาดคนไทยได้ใช้กลางปีหน้า ธ.ค.นี้ เริ่มกำหนดกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีน หลัง แอสตร้าเซนเนก้า ทดลองสำเร็จแล้ว 90%

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การพัฒนา วัคซีนโควิด-19 คืบหน้า โดยประเทศไทย มีโอกาสเข้าถึง วัคซีนโควิด-19 ที่บริษัทแอสตร้าเซเนก้า บริษัทผู้ผลิตชีวภัณฑ์ชั้นนำสัญชาติอังกฤษ-สวีเดน พัฒนาและผลิต มากกว่าประเทศอื่น โดยคาดว่า จะได้รับวัคซีนไม่เกินกลางปี 2564

วัคซีนโควิด-19

ทั้งนี้ เนื่องจาก รัฐบาลไทยได้ตกลงร่วมมือในการพัฒนา และเตรียมจัดซื้อวัคซีน ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอของบประมาณ และได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จำนวน 3,700 ล้านบาท เพื่อการจัดหาวัคซีน ด้วยวิธีการจองล่วงหน้า กับบริษัทแอสตร้าเซเนก้า บริษัทผู้ผลิตชีวภัณฑ์ชั้นนำสัญชาติอังกฤษ-สวีเดน

สำหรับการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการรับวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563

“นับเป็นที่น่ายินดีอย่างมาก ที่ผลทดลองในเบื้องต้นพบว่า วัคซีนวิจัย AZD1222 ที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด และบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าร่วมกันพัฒนา มีประสิทธิผลเกินข้อกำหนดของ WHO”นายแพทย์โอภาส กล่าว

โอภาส การย์กวินพ
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

จากผลการทดลอง การให้วัคซีนแบบแรก คือ ฉีดครึ่งโดสแล้วฉีดตามด้วยอีก 1 โดสหลังจากฉีดครั้งแรก 1 เดือน พบว่า ประสิทธิผลในการป้องกันโรคโควิด-19 สูงถึง 90%

ส่วนการให้วัคซีนแบบที่สอง คือ การฉีดวัคซีน 1 โดส แล้วฉีดตามอีก 1 โดส หลังจากฉีดครั้งแรก 1 เดือน พบว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ 62%  ซึ่งจากการให้วัคซีนทั้ง 2 แบบ ค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลโดยรวมอยู่ที่ 70.4%

ขณะที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดมาตรฐาน การรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้องมีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 50% นอกจากนี้ วัคซีนยังมีความปลอดภัยสูง โดยพบว่า อาสาสมัครที่ได้รับวัคซีน AZD1222 ไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง หรือต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล และมีความปลอดภัยในกลุ่มผู้สูงอายุ

ในขั้นตอนถัดไป บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า จะนำเสนอผลการทดลองเบื้องต้นที่สมบูรณ์ (full interim) เพื่อการพิจารณาของ หน่วยงานกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัคซีน 1

“วัคซีนวิจัย AZD1222 มีความพร้อม ในเรื่องการเตรียมกำลังการผลิต ที่มีฐานการผลิตทั่วโลก และมุ่งหวังที่จะเพิ่มกำลังการผลิต ให้เพียงพอแก่ประเทศต่าง ๆ จัดเป็นความหวังของชาวโลก”นายแพทย์โอภาส กล่าว

นอกจากนี้ วัคซีน ยังสามารถจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดเก็บและขนส่งวัคซีน ในระบบปกติ ของประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ทำให้วัคซีนชนิดนี้ เหมาะสมที่จะนำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง

ความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทย โดย กระทรวงสาธารณสุข สยามไบโอไซเอนซ์ เอสซีจี กับ แอสตร้าเซนเนก้า และมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ในการผลิตวัคซีน AZD1222 จำนวนมาก โดยไม่หวังผลกำไร เพื่อให้ประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเข้าถึงวัคซีน ได้อย่างเท่าเทียมและทันเวลา

อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ องค์กรด้านสาธารณสุขชั้นนำของโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด (CEPI) องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน (GAVI) และผู้ผลิตวัคซีนทั่วโลก ผนึกกำลัง เพื่อช่วยกันกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

นพ.นคร เปรมศรี
นายแพทย์นคร เปรมศรี

ด้าน นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนไทยโดยการจองล่วงหน้ากับบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา

พร้อมกันนั้น ได้มอบให้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดทำสัญญาการจัดหาวัคซีน โดยการจองล่วงหน้า และมอบให้ กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อวัคซีน จากการจองดังกล่าว โดยให้มีผลผูกพัน เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว

สำหรับครั้งนี้ จะเป็นการจัดหาวัคซีนจำนวน 26 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย 13 ล้านคน ภายในปี 2564 ซึ่งการเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วนี้ จะทำให้ลดอัตราการป่วย การเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 และฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ลดการสูญเสีย
เชิงเศรษฐกิจได้เป็นมูลค่ากว่าสี่แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการลงนาม ในสัญญาการจัดหาวัคซีน โดยการจองล่วงหน้า และสัญญาซื้อวัคซีน จากการจอง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม