COVID-19

โลกชื่นชมไทย รับมือโควิด-19 ‘ฟื้นตัว’ เร็วที่สุดในโลก


โลกชื่นชมไทย รับมือโควิด-19 ฟื้นตัวอันดับ 1 จอห์น ฮอปกินส์ จัดอันดับไทย แชมป์เอเชีย และอันดับ 6 ของโลก ด้านดัชนีความมั่นคงสุขภาพ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่หลายประเทศยังคงมีการระบาดเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ประเทศในภาคพื้นยุโรป

รับมือโควิด

ขณะที่ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศ ในการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนี้

1. การจัดอันดับดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศ จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 (Global COVID-19 Index (GCI) นั้น ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับหนึ่งในโลก ด้านการฟื้นตัวจากการโควิด-19 ซึ่งไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุดในมิติด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และมิติด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index)

2. มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ของสหรัฐ  รายงานดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพ (2019 Global Health Security Index) ที่มีการจัดอันดับประเทศทั้งหมดรวม 195 ประเทศในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก และอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย พร้อมยกย่องว่า ไทยเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดได้มากที่สุด

3. เว็บไซต์ข่าวชื่อดังของสหรัฐ  อย่าง U.S. News & World Report ซึ่งได้เผยผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก ประจำปี 2563 (Best Countries to Start a Business 2020) จัดอันดับให้ไทยเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ จากทั้งหมด 73 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ นับเป็นสัญญาณที่ดี ที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติเข้ามา หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้มีการพิจารณาถึง การลดระยะเวลากักตัวจาก 14 วัน เป็น 10 วัน โดยได้สั่งการให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประชุมร่วมกันอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันในการทำงาน

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชน อาทิ โครงการคนละครึ่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม