COVID-19

คนไทยการ์ดตก สวมหน้ากากลดลง แนะ ‘วัคซีน DMHT’ ป้องกันโควิด 19

คนไทยการ์ดตก สวมหน้ากาก ลดลงเหลือเพียง 67.1% สธ. แนะ DMHT วัคซีนประจำวัน สร้างเกราะ ป้องกันโควิด-19 ทั้งตนเองและคนรอบข้าง

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ผลสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เรื่อง โรคโควิด 19 (ดีดีซีโพล) ของ กรมควบคุมโรค ครั้งล่าสุด (1 – 14 ตุลาคม 2563) จากผู้ตอบแบบสอบถาม 2,670 คน พบว่า คนไทยการ์ดตก โดยมีแนวโน้มพฤติกรรมดูแลสุขภาพลดลง

คนไทยการ์ดตก

ทั้งนี้ พบว่า พฤติกรรมการสวมหน้ากาก เมื่อไม่มีอาการป่วย ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียง 67.1% จากที่เคยสูงถึง 93.5% ในช่วงต้น ที่พบการแพร่ระบาด เป็นวงกว้าง และ สวมหน้ากาก เมื่อมีอาการป่วย ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียง 81.8% รวมทั้งพฤติกรรมการสวมหน้ากากต่อเนื่อง ลดลงเหลือ 51.4%

ส่วนการล้างมือ หลังเข้าห้องสุขา และ ก่อน-หลัง รับประทานอาหาร แนวโน้มคงที่ อยู่ในระดับดี ประมาณ 70 – 86%, การออกไปในที่ชุมชน ไปท่องเที่ยวมากขึ้น โดยการออกนอกบ้าน เท่าที่จำเป็น เพิ่มจาก 19.6% เป็น 30%

นอกจากนี้ พบว่า ประชาชนยังมีความวิตกกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 อยู่ โดยกังวลระดับมาก 29.2% กังวลระดับปานกลาง และน้อย 65.6% ส่วนความเชื่อมั่นมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ที่  85.7% เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน และ เพิ่มจากช่วงแรก ที่เกิดสถานการณ์ ซึ่งความเชื่อมั่น อยู่ที่ 61.8%

ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทย อยู่ในระดับต่ำ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และ เข้ารับการกักตัว ในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ และ สถานที่กักตัวที่รัฐกำหนด รวมทั้งมีมาตรการ คุ้มเข้มมาตรกาารความปลอดภัย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 3
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

จากรายงาน ผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 50% เป็นกลุ่มวัยรุ่น และ วัยทำงาน อายุ 20-49 ปี ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ โดยคนกลุ่มนี้ มักใช้ชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมนอกบ้าน ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อ สู่ผู้อื่นได้ โดยไม่รู้ตัว

สำหรับเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุข ไม่ใช่ทำให้ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ เป็นศูนย์ แต่เมื่อมีผู้ติดเชื้อ จะค้นพบได้เร็ว จำกัดวง การแพร่กระจาย ควบคุมโรคได้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้มีบทเรียน พร้อมรับมือ การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป และ ประชาชนต้องปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ยังไม่มีวัคซีน สิ่งที่ประชาชน จะใช้เป็นเกราะป้องกันโควิด 19 คือ วัคซีน DMHT ได้แก่

D : Social Distancing เว้นระยะห่าง ทางสังคม

M : Mask สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ

H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์

T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว ปฏิบัติให้ต่อเนื่อง จะช่วยป้องกันโรคได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม