ดูหนังออนไลน์
COVID-19

บทเรียนจากหญิงฝรั่งเศส ‘ติดโควิด-19’ ย้ำมาตรการเข้ม ฟิตเนส

ย้ำมาตรการเข้ม ฟิตเนส หลังพบเชื้อโควิด-19 ในฟิตเนส สถานที่กักตัวหญิงฝรั่งเศส ติดเชื้อ กรมอนามัย ลั่นต้องเช็คอิน ไทยชนะ เว้นระยะห่าง เช็ดล้างอุปกรณ์

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดี กรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีหญิงชาวฝรั่งเศส ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย และพบเชื้อที่พื้นผิว อุปกรณ์ออกกำลังกาย ในห้องฟิตเนส ภายในสถานที่กักกันนั้น จึงต้องเน้น ย้ำมาตรการเข้ม ฟิตเนส ทุกแห่งอย่างเข้มงวด

ย้ำมาตรการเข้ม ฟิตเนส

ทั้งนี้ การเฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ จึงยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ของกรมอนามัย เนื่องจากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ข้อ 9 (12) กำหนดให้ การประกอบกิจการ สถานที่ออกกำลังกาย เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ดังนั้น ผู้ประกอบการ ประเภทสถานที่ออกกำลังกาย หรือฟิตเนส ต้องมีการคุมเข้ม ด้านความสะอาด และ ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่มีการกำหนดจุดลงทะเบียนคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ

ส่วนพนักงาน และเทรนเนอร์ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่ให้แออัด รวมทั้ง ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกาย บริเวณที่นั่ง และส่วนที่เป็นจุดเสี่ยง ที่มีการสัมผัสซ้ำ เช่น มือจับของอุปกรณ์ออกกำลังกาย ปุ่มกดของลู่วิ่ง หรือ เครื่องปั่นจักรยาน เป็นต้น โดยต้องหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ ทั้งก่อน และหลังใช้อุปกรณ์

ในส่วนของผู้มาใช้บริการ ต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อเข้าใช้บริการ  ช่วงขณะที่ออกกำลังกาย สามารถถอดออกได้ เนื่องจากเวลาออกกำลังกาย ร่างกายจะต้องการออกซิเจนมากขึ้น สังเกตได้จากการหายใจเร็วขึ้น การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จะทำให้ร่างกาย ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

นพ.สุวรรณชัย 1
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

นอกจากนี้ ก่อนเล่นให้เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยผ้า และน้ำยาทำความสะอาด ที่ทางฟิตเนสเตรียมไว้ให้ แต่เพื่อความมั่นใจ ควรพกสเปรย์แอลกอฮอล์เข้มข้น 70%ไปด้วย ฉีดทิ้งไว้ 30 วินาที จนเริ่มแห้ง แล้วค่อยเช็ดตามด้วยผ้า และอย่าลืมเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง หลังเล่นเสร็จ

ขณะเดียวกัน ควรเพิ่มระยะห่าง ในการใช้อุปกรณ์ สำหรับออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการพูดคุย ระยะใกล้ชิดกัน และ ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณ ที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก

สำหรับเกณฑ์ มาตรฐาน สถานประกอบกิจการ ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย

  • มาตรฐาน ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม เช่น อาคาร และคุณลักษณะภายใน มีความมั่นคง แข็งแรง เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  • มาตรฐาน ด้านอุปกรณ์ออกกำลังกาย เช่น มีระบบและรายงาน การตรวจเช็กอุปกรณ์ออกกำลังกาย ให้มีความแข็งแรง ทนทาน สะอาด และ พร้อมใช้งานทุกวัน

ย้ำมาตรการเข้ม ฟิตเนส

  • มาตรฐาน การให้บริการ เช่น จัดทำป้ายคำแนะนำ คำเตือน ในการออกกำลังกาย โดยติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน
  • มาตรฐาน ด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ เช่น บุคลากรผู้ให้บริการออกกำลังกาย ต้องมีคุณสมบัติ จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา และ ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Instructor Exercise) ที่จัดโดยกรมอนามัย หรือ หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน ระหว่าง กรมอนามัย และ สถาบันการศึกษา
  • มาตรฐาน ด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ส่วนมาตรฐาน สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย ประกอบด้วยมาตรฐานด้านบริหารจัดการ มาตรฐานด้านการตอบสนองผู้ใช้บริการและมาตรฐานด้านกายภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม