ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดประเทศ ฟื้นการท่องเที่ยว คุมเข้ม ‘น้ำประปา’ แหล่งท่องเที่ยว-แรงงานต่างด้าว

เปิดประเทศ ฟื้นการท่องเที่ยว กรมอนามัย ขอความร่วมมือ การประปา คุมเข้มคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนแรงงานต่างด้าว ลดเสี่ยงโควิดแพร่ระบาด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดี กรมอนามัย เปิดเผยว่า การเตรียม เปิดประเทศ ฟื้นการท่องเที่ยว กรมอนามัย ได้ขอความร่วมมือ จากผู้ผลิตน้ำประปา ทั้ง การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และ ประปาเทศบาล ให้รักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา เพื่อลดความเสี่ยง จากโควิด-19 หลังจาก ประเทศไทย เปิดประเทศรับต่างชาติ

เปิดประเทศ ฟื้นการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จะเน้นเป็นพิเศษ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ ที่มีแรงงานต่างด้าวหนาแน่น โดยให้มีการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจสอบระดับความเข้มข้น คลอรีนอิสระ ของน้ำประปาในระบบจ่าย ให้มีไม่ต่ำกว่า 0.5 ppm. ตลอดเวลา

“การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม กับสถานการณ์การระบาดของโรค ยังจำเป็นที่จะต้อง รักษามาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปิดประเทศในครั้งนี้ โดยเฉพาะเรื่อง น้ำสะอาด ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ทั้งการอุปโภคและบริโภค”นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

ที่ผ่านมา กรมอนามัย ได้จัดทำคำแนะนำ ในการดูแลคุณภาพน้ำประปา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม กำกับ ดูแล และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ในช่วงการเกิดโรคโควิด 19 ดังนี้

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 1
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
  • แหล่งน้ำดิบ ดูแลรักษาความสะอาดตามปกติ ไม่ให้มีขยะ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ที่ใช้แล้ว หากพบบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งน้ำดิบ ต้องกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทันที
  • ระบบผลิตน้ำประปา ควบคุมกระบวนการผลิตตามแนวทางปกติ เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำประปา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพิ่มปริมาณความเข้มข้น ของคลอรีน ในกระบวนการฆ่าเชื้อโรค ให้มีคลอรีนอิสระ คงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.) ที่ต้นทางของน้ำประปา
  • ระบบการจ่ายน้ำ ดูแลระบบท่อจ่ายน้ำไม่ให้แตก รั่ว หากพบให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที และเฝ้าระวังปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ให้มีไม่ต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.)
  • เจ้าหน้าที่ ดูแลกระบวนการผลิตน้ำประปา ต้องปฏิบัติตัว ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เช่น หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ในการติดต่อประสานงานกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร หากมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือพบอาการมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ครั่นเนื้อตัว ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหน่วยงาน และไปพบแพทย์
  • อาคารสถานที่ผลิตน้ำประปา ต้องดูแลรักษาความสะอาด ของอาคารสถานที่ ผลิตน้ำประปา ให้สะอาดอยู่เสมอ ตามมาตรการ 5 ส.

สำหรับผู้ใช้น้ำประปา อาจจะได้กลิ่นอ่อน ๆ ของคลอรีน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตราย และสามารถกำจัดได้ โดยเปิดน้ำประปา ใส่ถังพักน้ำทิ้งไว้ หรือ เพิ่มระบบการกรอง ด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) เพื่อดูดซับคลอรีน ออกจากน้ำประปา ก็จะสามารถกำจัดกลิ่นคลอรีนได้เช่นกัน

ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจในการบริโภคน้ำประปา ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพ ความสะอาดของน้ำได้ โดยเปิดน้ำใส่ภาชนะ และสังเกตว่าต้องใส ไม่มีตะกอน

หากมีกลิ่นคลอรีน แสดงว่า น้ำได้ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว ให้ตั้งทิ้งไว้นาน20 – 30 นาที กลิ่นคลอรีน จะจางหายไป และเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้น ก่อนดื่ม ควรเปิดน้ำประปารองใส่ตุ่มพักไว้ เพื่อให้ตกตะกอน และลดกลิ่นคลอรีน

จากนั้นนำไปต้มจนเดือด นาน 3-5 นาที จะทำให้น้ำสะอาด แร่ธาตุในน้ำยังอยู่ครบ และยังช่วยลดความเสี่ยง จากการได้รับ สารไตรฮาโลมีเทนด้วย

แต่ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้เครื่องกรองน้ำ ผ่านการกรองชั้นถ่าน เพื่อดูดกลิ่น และผ่านสารเรซิน เพื่อลดความกระด้าง และนำไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยการผ่านแสงอัลตราไวโอเลต หรือ แก๊สโอโซน ทำให้ปลอดภัยมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม