ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เข้าหน้าหนาว ‘โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่’ อาการคล้ายกัน สธ.เปิดข้อแตกต่าง ที่นี่!

โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ อาการคล้ายกัน สธ. ชี้หน้าหนาว เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ พร้อมชี้ให้สังเกตความแตกต่าง ย้ำ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ลดความเสี่ยง

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดี กรมการแพทย์ และแพทย์หญิงเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก ร่วมกันแถลงข่าว การดูแลรักษาสุขภาพช่วงฤดูหนาว ให้ห่างไกลโรคโควิด-19 ว่า โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ มีอาการคล้ายกัน ดังนั้น ประชาชนต้องสังเกตความแตกต่าง และดูแลสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยง จากทั้งสองโรค ดังกล่าว

โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่

ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว หลายพื้นที่เริ่มมีอุณหภูมิลดลง อากาศเย็น เป็นปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้ติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจระบาดได้ง่าย เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น รวมทั้งประเทศไทย ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

ขณะที่ ไข้หวัดใหญ่ และโรคโควิด 19 มีอาการคล้ายคลึงกัน ดังนั้นหากอยู่แต่ในบ้าน มีพฤติกรรมป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ โอกาสที่จะเป็นโรคโควิด-19 จะน้อยมาก แต่หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานที่กักกัน หรือสถานที่เคยติดโรคมาก่อน ใกล้ชิดกับคนต่างประเทศ ในภาวะกักกัน หากป่วยควรไปตรวจหาเชื้อโควิด-19

นายแพทย์ณัฐพงศ์กล่าวต่อว่า การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สามารถป้องกันได้ทั้ง โรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด 19 ซึ่งแต่ละปีโรคไข้หวัดใหญ่จะแพร่ระบาดสูง 2 ช่วง คือ ช่วงต้นปี จากนั้นลดลงช่วงฤดูร้อน และกลับมาระบาดอีกครั้งช่วงต้นฤดูหนาว

แต่จากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทำให้โรคไข้หวัดใหญ่ลดลงอย่างมาก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบัน และยังลดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อที่ติดจากมือด้วย เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์

ด้านแพทย์หญิงเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ข้อแตกต่างระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด 19 ดังนี้

  • โรคไข้หวัดใหญ่

ใช้ระยะเวลาการฟักตัวของโรค 1-4 วันจึงจะเริ่มมีอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ก่อนมีอาการ 1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน

อาการเด่น ของไข้หวัดใหญ่ คือ ระยะแรกจะมีไข้สูง เกิน 38 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ำมูกไหล และไอ สามารถหายได้เองใน 7 วัน อาจเกิดปอดอักเสบได้ ขึ้นกับสายพันธุ์ของเชื้อที่ติด และภูมิคุ้มกันของร่างกาย การรักษามียาต้านไวรัส และมีวัคซีนป้องกัน

  • โรคโควิด 19

หลังรับเชื้อระยะเวลาเกิดโรคโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 วัน ส่วนใหญ่ไม่เกิน 14 วัน เริ่มแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1-2 วันก่อนมีอาการ และแพร่เชื้อได้นานถึง 14 วัน ส่วนใหญ่ 80% มักไม่แสดงอาการ

สิ่งที่แตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ คือ โควิด-19 อาการไข้ น้ำมูก และไอไม่เด่น เท่าไข้หวัดใหญ่ โดยมีไข้ต่ำๆ ประมาณ 37.5 หรือ 37.8 องศาเซลเซียส อาจมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวและไอร่วม

แต่ที่เด่นชัดคือ สูญเสียการรับรสและกลิ่น สามารถหายเองได้ใน 10-14 วัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือมีโรคอื่นร่วมด้วย มีความเสี่ยง ที่จะเกิดปอดอักเสบรุนแรงได้

ส่วนอาการจมูกไม่ได้กลิ่นจากภูมิแพ้ ที่เกิดจากอากาศเย็นและฝุ่น PM 2.5 จะมีอาการเด่น คือ คัดจมูกและมีน้ำมูก หากสงสัยให้ไปพบแพทย์

ทั้งนี้ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคโควิด- 19 ติดต่อได้เหมือนกัน ผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสถูกน้ำมูก เสมหะของผู้ป่วย มือที่สัมผัสเชื้อ

ขณะที่ การป้องกันตนเองจากทั้ง 2 โรค ทำได้เหมือนกัน คือ การใส่หน้ากาก ทั้งคนป่วยและคนไม่ป่วย จะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ กินของร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เน้นการอยู่พื้นที่โล่งและมีแดดก็จะช่วยป้องกันได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม