COVID-19

ระยองต้องระวัง! ทหารอียิปต์ ติดโควิด ออกนอกโรงแรมกักตัว เร่งตามรอยโรค

ทีมสอบสวนโรค เร่งตามรอยเดินทาง “ทหารอียิปต์” ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังการตรวจสอบพบว่า มีการออกจากโรงแรมที่กักตัว ในจังหวัดระยอง บินไปที่จีน ก่อนกลับมาพักที่เดิม แล้วตรวจพบเชื้อ ทั้งผู้ร่วมคณะเดินทางยังไปห้างสรรพสินค้าด้วย 

จากกรณีของ ทหารอียิปต์ ที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะเข้ารับการกักโรค ที่จังหวัดระยอง ซึ่งในขณะนี้เดินทางกลับไปแล้วนั้น

ทหารอียิปต์

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เคสดังกล่าว มีการพูดคุยกันอย่างมากในที่ประชุมว่า แม้จะเข้าข่ายข้อกำหนดยกเว้น แต่จากเดิมได้กำหนดโรงแรมที่ต้องเข้ารับการกักกันโรค ไว้ที่ จังหวัดสมุทรปราการ

แต่เนื่องด้วย เดินทางมาลงที่ สนามบินอู่ตะเภา จึงต้องเปลี่ยนโรงแรม ไปเป็นที่จังหวัดระยอง จึงต้องเข้าไปคุมเข้ม ที่โรงแรมดังกล่าวอย่างเข้มงวด และจะต้องควบคุมพื้นที่สัมผัสโรคทุกแห่ง โดยเริ่มมีข้อมูล เช่น ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ต้องเข้าไปควบคุมแล้ว

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนด มาตรการ 9 จะมีข้อกำหนด คน 11 กลุ่ม คือ คนที่เข้ามาตามภารกิจ เมื่อเข้ามาจะมีที่พักให้

แต่ ทหารอียิปต์ รายนี้ มีการเดินทาง ไปยังประเทศเสี่ยง หลายแห่ง โดยวันที่ 6 กรกฎาคม เดินทางออกจากอียิปต์ วันที่ 7กรกฎาคม เดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ไป ปากีสถาน วันที่ 8 กรกฎาคม เดินทางถึงอู่ตะเภา วันที่ 9 กรกฎาคม ออกจากระยอง ไปทำภารกิจทางทหารที่ ประเทศจีน  และกลับมาวันเดียวกัน เข้าพักที่โรงแรมเดม และวันที่ 11กรกฎาคม เดินทางออกจากประเทศไทย กลับไปอียิปต์

ไทม์ไลน์ ทหารอียิปต์ ติดโควิด

 • 6 ก.ค. เดินทางจากกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • 7 ก.ค. เดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังปากีสถาน
 • 8 ก.ค. เดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เข้าพักที่โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • 9 ก.ค. ออกจากโรงแรมไปท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อไปทำภารกิจทางการทหารที่เมืองเฉิงตู จีน
  ก่อนจะเดินทางกลับมาวันเดียวกัน เข้าพักโรงแรมที่เดิม จังหวัดระยอง
 • 10 ก.ค. เข้าคัดกรองทั้งคณะที่เดินทางมา 31 ราย
 • 11 ก.ค. ทั้งคณะเดินทางกลับออกไป แต่ผลยังไม่ชัดเจน ส่งตรวจซ้ำอีกครั้ง แต่คนร่วมคณะอีก 30 คน ไม่พบเชื้อ
 • 12 ก.ค. ผลตรวจยืนยันการติดเชื้อ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า ว่า ทีมสอบสวนโรคยังพบว่าทีม ทหารอียิปต์ ได้ออกจากโรงแรม ไปยังสถานที่บางแห่งใน จังหวัดระยอง ซึ่งทีมจะสอบสวนโรคในพื้นที่สัมผัสทุกแห่ง ที่กลุ่มนี้เดินทางไป ตอนนี้พอมีบางแห่ง ที่ทราบสถานที่แล้ว  เช่น ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ในระยอง ถ้าหากว่าใครคิดว่า มีความเสี่ยง หรือสัมผัส ให้โทรศัพท์เข้ามายัง สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ทหารอียิปต์

11 กลุ่ม อนุญาตเดินทางเข้าไทย 

 • ผู้มีสัญชาติไทย
 • ผู้มีเหตุยกเว้น หรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักร ได้ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้
 • บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว
 • ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว ให้กลับออกไปโดยเร็ว
 • ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน
 • ผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตร ของผู้มีสัญชาติไทย
 • ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 • ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว
 • ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ของสถานศึกษา ในประเทศไทย ที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถานศึกษาอื่นของเอกชนซึ่งมีสถานะคล้ายกัน
 • ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19
 • ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (Special Arrangement) กับต่างประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม