COVID-19

‘สมคิด’ เร่งลงทุนพลังงาน 2 แสนล้าน เพิ่มจ้างงานกว่า 10,000 คน สู้โควิด

เร่งลงทุนพลังงาน 2 แสนล้าน “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” มอบนโยบาย “พลังงานสร้างไทย” จับมือกระทรวงพลังงานกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมมอบนโยบาย “พลังงานสร้างไทย” ร่วมกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ผู้บริหารและข้าราชการระดับสูง หนึ่งในวาระสำคัญคือ เร่งลงทุนพลังงาน 2 แสนล้าน และการช่วยลดภาระค่าครองชีพ ของประชาชน ในช่วงวิกฤติโควิด -19

เร่งลงทุนพลังงาน 2 แสนล้าน

การประชุมดังกล่าว เป็นการเตรียมแผนงานด้านพลังงาน เพื่อลดค่าครองชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน หลังสถานการณ์เชื้อโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยมีสาระสำคัญที่จะดำเนินการ 3 ด้านในช่วงปี 2563-2565 คือ

1. ลดรายจ่ายให้ประชาชนช่วงโควิด-19 รวมกว่า 40,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี ผ่านมาตรการช่วยเหลือสำคัญ เช่น ลดค่าไฟฟ้าครัวเรือน และภาคธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า จากการนำเข้า Spot LNG การยกเว้นเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ ถึง เดือนกันยายน 2563

นอกจากนี้ ยังตรึงราคาแก๊สหุงต้มถึง เดือนกันยายน 2563 และจะพิจารณาขยายไปถึง เดือนธันวาคม 2563 การช่วยเหลือส่วนต่างราคา NGV สำหรับรถสาธารณะ โดย ปตท. ช่วยเหลือส่วนต่างราคาจนถึง เดือนกรกฎาคม 2563 การลดเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันลง 50 สต. ต่อลิตร และลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลง 50 สต.ต่อลิตร เป็นต้น

สมคิด

2. เร่งลงทุนพลังงาน รวมกว่า 200,000 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 10,000 คน โดยในปี 2563 จะมีการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เริ่มดำเนินการ LNG Hub เริ่มการลงทุนพัฒนา Grid Modernization และศึกษาความเป็นไปได้ของ Grid Connectivity กับประเทศเพื่อนบ้าน การรื้อถอนแท่นปิโตรเลียม และเร่ง LNG receiving Terminal

3. กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูหลังโควิด-19 รวมกว่า 30,000 ล้านบาท สร้างรายได้ให้ชุมชน เกิดการจ้างงานกว่า 8,000 คน ซึ่งต่อจากนี้ กฟผ. จะกระตุ้นให้เกิดการค้า ผ่านตลาดนัดออนไลน์ ชุมชน โรงไฟฟ้า และท่องเที่ยวเขื่อนทั่วไทย และ ปตท. จะจัด Living Community Market Place และ เที่ยวทั่วทิศ กระตุ้นเศรษฐกิจกับ Blue card

พร้อมกันนี้ ยังวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งมีแผนขยายสายส่งไฟฟ้า เพื่อผันแม่น้ำยวมสู่อ่างเก็บน้ำภูมิพลเพื่อชลประทาน และยังช่วยลดปัญหาภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นได้ด้วย ตลอดจนการพิจารณาหาแนวทาง การนำไฟฟ้าส่วนเกิน มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงไฟฟ้า1

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า ชุมชน จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ทำให้เกิดการลงทุน และสร้างรายได้กว่า 2000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานกว่า 10,000 คน เมื่อครบเป้าหมาย 700 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ การใช้ระบบ บล็อกเชน เข้ามาช่วยในการซื้อขายปาล์ม ภาคพลังงานทั้งระบบ ซึ่งจะเกิดการหมุนเวียนรายได้กว่า 14,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีแนวทางที่จะบูรณาการทำงาน กับหน่วยงานอื่น เพื่อผลักดันการพัฒนา E-Transportation ให้ครบวงจร ซึ่งกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วย จะเร่งเดินหน้าตามแผนงานดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ให้เดินหน้าอย่างเข้มแข็งต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม