ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ส.ส.จักรพันธ์’ ลงพื้นที่จัดหานมให้เด็กช่วงโควิด


“ส.ส.จักรพันธ์” กทม. พรรคพลังประชารัฐ  ลงพื้นที่ติดตามการจัดหานมให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ได้รับอาหารเสริม ช่วงถูกปิดจากสถานการณ์โควิด-19

นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายน ตนเองได้เรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และกทม. ซึ่งเป็นต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) กว่า 20,000 ศูนย์ ที่ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อายุไม่เกิน 6 ปี จำนวน 900,000 กว่าคนทั่วประเทศ  ถูกปิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา จึงทำให้เด็กไม่ได้รับอาหารเสริมประเภทนม จำเป็นต่อพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา ทั้งที่สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบงบประมาณอุดหนุนให้ อปท. และ กทม.จัดซื้อนมเป็นเงิน 2,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2563 แล้ว

สสจักรพัน

ล่าสุดได้รับทราบจากสำนักงานเขตในกทม.ว่า ได้มีการจัดหานมให้กับ ศพด. ในกทม.แล้ว โดยดำเนินการ 2 แนวทางคือ ให้ผู้ปกครองมารับนมด้วยตนเองที่ ศพด. และจัดส่งนมให้เด็กถึงบ้านสำหรับคนที่ไม่สะดวกมารับ ทั้งนี้ยังได้รับทราบว่า นอกจากนมแล้ว ศพด.ยังได้จัดส่งอาหารกลางวันให้กับเด็กอีกด้วยถือเป็นเรื่องที่ดี

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ติดตามการแจกอาหารกลางวันและนมที่ ศพด.วัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด ที่ดูแลเด็กจำนวน 35 คน พบว่า ผู้ดูแลศูนย์ว่าศพด.กทม.ส่วนใหญ่อยากให้ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าอาหารกลางวันและนมให้ ศพด. เนื่องจากทุกวันนี้ ศพด. ต้องสำรองจ่ายค่าอาหารและนมกันไปก่อน และเบิกจาก กทม.ในภายหลัง แต่เนื่องจาก ศพด.หลายแห่งเป็นศูนย์ขนาดเล็กและไม่แสวงหากำไร การที่ต้องสำรองเงินค่าอาหารและนมไปก่อนจึงเป็นภาระด้านงบประมาณมาก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight