ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดร่างคลายล็อกเฟส 4 ไฟเขียวร้านอาหารขาย ‘เหล้า-เบียร์’ เปิด ‘คอนเสิร์ต-ร.ร.นานาชาติ-กวดวิชา-สปา’ ได้

ศบค.เปิดร่างคลายล็อกดาวน์ เฟส 4 ที่ศบค.ชุดใหญ่จะพิจารณากันในวันศุกร์นี้ (12 มิ.ย.)  เสนอให้ร้านอาหารขายเหล้า-เบียร์ได้ ผ่อนปรนดื่มเหล้า-เบียร์ในร้านอาหารได้ แต่ยกเว้นผับ บาร์ ส่วนงานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต-กองถ่ายที่มีทีมงานมาก การแข่งกีฬา-โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา สถานรับเลี้ยงเด็ก-ผู้สูงอายุ สปา อบตัว เปิดได้ แต่ยังห้ามกิจการอาบอบนวด

นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน โฆษกกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวถึงการพิจารณากิจการ-กิจกรรมที่จะผ่อนคลายในระยะที่ 4 ซึ่งเป็นฉบับร่างว่า วันนี้  คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณากำหนดมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีการประชุมกันหลายกระทรวงด้วยกัน

IMG 20200608123935000000

สำหรับกิจกรรมที่จะผ่อนคลายในระยะที่ 4 ที่มีความเสี่ยงสูง มีอยู่ 3 กิจกรรม คือ

 1. การผ่อนผันการใช้อาคารของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
 2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
 3. จกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

กลุ่มที่ 1 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่

จะผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชาเปิดได้ รวมถึงหน่วยงานราชการและกำกับของรัฐสามารถจัดอบรม ประชุม สัมมนาได้ แต่ยังคงมีมาตรการเสริมในการกำกับดูแล

กลุ่มที่ 2 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

 • ผ่อนผันให้ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร ไม่รวมสถานบริการ ผับบาร์ คาราโอเกะ สามารถขายและนั่งดื่มสุรา หรือแอลกอฮอล์ในร้านได้ แต่ห้ามมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย และต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ทั้งมาตรการหลักและเสริม รวมทั้งต้องลงทะเบียนเข้า-ออกในแอปไทยชนะด้วย ซึ่งจะมีคู่มืออย่างละเอียดออกตามมาอีกครั้ง
 • สถานพัฒนาเด็กประถมวัย ศูนยฺเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน
 • ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สถานที่ราชการเพื่อการจัดประชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยง จัดอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า จัดประกวด แข่งขันกีฬา งานแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี แต่ต้องมีการเว้นระยะห่างกันที่มีระเบียบ ต้องลดการแออัด
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง กรณีเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ
 • การขนส่งสาธารณะ รถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ รถตู้ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน อาจให้นั่งติดกันได้ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน70% ของความจุผู้โดยสารตามมาตรฐาน

เดินทางข้ามจังหวัด ๒๐๐๖๑๐ 0001

กลุ่มที่ 3 เรื่องของกิจกรรมการออกกำลังกาย สันทนาการ

 • กองถ่ายทำภาพยนตร์ วีดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ รวมทุกแผนกแต่ไม่เกิน 150คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน50 คน อย่างไรก็ตามมีในส่วนของพิธีการที่ใส่แต่เฟซชิลด์อย่างเดียว ไม่ควรทำ ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย เพราะเฟซชิลด์อย่างเดียวไม่ช่วยเรื่องการกระจายของเชื้อโรค แต่ถ้าใส่หน้ากากอนามัยอย่างเดียวจะช่วยได้
 • สถานประการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำ แต่ยังยกเว้นกิจการ อาบอบนวด
 • สวนสนุก สนามเด็กเล็ก สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ ยกเว้นบ้านบอลในสวนสนุก ในห้างฯ ยังไม่อนุญาต
 • สถานกีฬากลางแจ้ง โรงเรียนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย จัดการแข่งขันไม่มีผู้ชม และต้องลงทะเบียนการแข่งขัน
 • สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย
 • ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวนสนุก แต่ร้านเกมภายนอกไม่ได้

นพ.ทวีศิลป์ ย้ำว่า มาตรการต่างๆ ดังกล่าว ยังเป็นแค่ฉบับร่างเท่านั้น และนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.  ให้นำมาแจ้งกับประชาชนรับทราบเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความกังวลใจ

ส่วนรายละเอียดจะมีการปรับเปลี่ยนยกเลิก หรือ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับศบค.ชุดใหญ่ ที่จะมีการประชุมกันในวันที่ 12 มิถุนายนนี้อีกครั้ง

สว่นเรื่องการทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว 15 วันนั้น นพ.ทวีศิลป์ อธิบายว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันวันนี้ ยังมีหลายทฤษฎี โดยอาจจะมีการพูดคุยกันในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ ในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่

อ่านข่าวเพิ่มเติม