COVID-19

ต่อใบขับขี่ เริ่มวันนี้!! 8 มิ.ย. เฉพาะกลุ่มไม่อบรม อย่าลืมจองคิวออนไลน์ก่อน


ต่อใบขับขี่ ทำได้แล้ว เริ่มวันนี้เป็นวันแรกสำหรับกลุ่มที่ไม่ต้องอบรม  ขนส่งย้ำ อย่าลืมจองคิวผ่านออนไลน์ 

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการ ต่อใบขับขี่ และบัตรผู้ประจำรถแล้ว โดยเริ่มวันนี้ (8 มิ.ย.) เป็นวันแรก สำหรับกลุ่มที่ไม่ต้องอบรม ก่อนเปิดบริการเต็มทุกรูปแบบวันที่ 22 มิถุนายน

หลังจากการประกาศคลายล็อกระยะที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึ้น และประชาชนให้ความใส่ใจในการป้องกันตัวเอง กรมการขนส่งทางบก ได้พิจารณาที่จะเปิดให้บริการ ทำใบขับขี่ แล้ว โดยจะอยู่ในแบบวิถีใหม่ New Normal แบ่งการให้บริการประชาชนเป็น 2 ระยะ คือ

ต่อใบขับขี่

ระยะแรก ต่อใบขับขี่ 

 • จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป เฉพาะที่ไม่ต้องมีการอบรม ที่สำนักงาน

งานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน

 • การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
 • การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 • การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
 • การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
 • การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
 • การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
 • การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
 • การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
 • การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ระยะที่ 2 บริการเต็มรูปแบบ

จะเป็นการเปิดให้บริการเต็มทุกรูปแบบ รวมถึง การขอใหม่ ขาดต่อเกิน 1 ปี  และโรงเรียนสอนขับรถ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนเป็นต้นไป

 • สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ เป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning
 • ตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เช่นเดียวกัน
 • เปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ต่อใบขับขี่

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับ หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ ระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

ทั้งนี้ การให้บริการทั้งหมดของกรมการขนส่งทางยก จะเป็นแบบการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข โดยจะให้สิทธิผู้จองคิวไว้แล้วดำเนินการก่อน

สามารถตรวจสอบการจองคิวได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันนี้ (6 มิ.ย.)  เวลา 09.00 น.- 30 มิถุนายน  หากผู้จองคิวไม่พบข้อมูลหรือไม่สะดวกตามวัน เวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ตามวัน เวลาที่สะดวก

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน สามารถเข้าจองคิว เพื่อรับบริการในทุกด้าน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่  1 กรกฎาคมนี้ ผ่านทาง

อ่านข่าวเพิ่มเติม