COVID-19

‘กัลฟ์’ ส่งมอบ หน้ากากทางการแพทย์ ‘KN95’ ให้รพ.พระมงกุฎเกล้า

‘กัลฟ์’ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 จำนวน 6,000 ชิ้น ให้รพ. พระมงกุฎเกล้า สนับสนุนบุคลากรการแพทย์สู้โควิด-19 และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 

ยังคงสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ โดยล่าสุดบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 ซึ่งสามารถกรองสารคัดหลั่ง และฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำนวน 6,000 ชิ้น ให้กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า

GULF KN95 Masks Donation to Phramongkutklao Hospital 8

นายบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ กล่าวว่า ในฐานะที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า บริษัทฯมุ่งผลิตกระแสไฟฟ้า อันเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประเทศ และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ บริษัทฯ ตระหนักว่าช่วงวิกฤตโควิด-19 ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า ได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เพื่อรักษาผู้ป่วย และมีควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จ

ดังนั้นการมอบหน้ากาก ให้โรงพยาบาลในครั้งนี้ ถือเป็นการมอบอุปกรณ์ ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยง จากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งไม่ใช่โควิด-19 เพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้มอบหน้ากากให้ทางรพ.จุฬาลงกรณ์ 100,000 ชิ้น ใช้ภายในรพ.จุฬาฯ 50,000 ชิ้น อีก 50,000 ชิ้น จะร่วมกันจัดสรรให้รพ.อื่นๆ ในครั้งนี้ทางกัลฟ์ และรพ.จุฬาฯ จึงส่งมอบให้รพ. พระมงกุฎเกล้า จำนวน 6,000 ชิ้น เพื่อควบคุมโรคในระยะยาว 

GULF KN95 Masks Donation to Phramongkutklao Hospital 6

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้ช่วยเหลือ และทำโครงการต่างๆรวม กว่า 50 ล้านบาท อาทิ บริจาคเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลพุทธชินราช

และมอบเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ แก่โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา บริจาคหน้ากากผ้าแก่ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ในพื้นที่ 10 จังหวัด และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

รวมถึงมอบข้าวกล่อง 150,000 กล่อง ให้กับชุมชนแออัด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้จับมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบถุงยังชีพ แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังขยายความช่วยเหลือไปยังช้างไทย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านการบริจาค ให้แก่โครงการโอบช้าง

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ตั้งใจที่จะช่วยเหลือ และสนับสนุนประเทศ ในการบรรเทาผลกระทบ ของโควิด-19 ต่อไป