COVID-19

4 แนวปฏิบัติ ร้านตัดผม/เสริมสวย ป้องกันโควิด-19 รับมาตรการผ่อนปรน อย่าลืม! ให้เฉพาะ สระ ตัด ไดร์


กรมอนามัย ย้ำ ร้านตัดผม เสริมสวย เปิดเฉพาะ “ตัด สระ ไดร์” ปฏิบัติ 4 แนวทางป้องกันโควิด-19 รับมาตรการผ่อนปรน สร้างสุขอนามัยที่ดี ทั้งผู้ให้ และรับบริการ เน้นทำความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างน้อยทุก 2 ชม.

S 14155893

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย ตามมาตรการผ่อนปรน ร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ณ โรงเรียนเสริมสวยชลาชล อาคาร Biztown ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ว่า จากการ ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (ศบค.)  มีมาตรการ ผ่อนปรนให้สถานประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย เปิดให้บริการ ได้วันพรุ่งนี้ (3 พ.ค.) นั้น เฉพาะ ตัด สระ ไดร์ 

ในส่วนผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการทุกคน ต้องให้ความสำคัญด้านความสะอาด ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองและลูกค้าผู้ใช้บริการ และปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัยในการควบคุมป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แก่พนักงานทุกคนที่ให้บริการ ในร้านตัดผม เสริมสวย เฉพาะตัด สระ ไดร์ ถ้ามีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์

2) จัดหาหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ โดยให้พนักงานทุกคนสวมเสื้อคลุม ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสวม Face shield ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

3) กำหนดให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าคนต่อไป

4) ห้ามให้บริการอื่นๆ ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับใบหน้าของลูกค้า หรือถ้าใช้ใบมีดโกน ให้เปลี่ยนใบมีดกับลูกค้า ทุกคน ห้ามใช้ซ้ำ

S 14155899

สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในร้านนั้น ควรจัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ สำหรับบริการลูกค้าที่บริเวณประตูทางเข้า หรือเคาน์เตอร์รับชำระเงินทุกจุดอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลของอากาศ ภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน

และทำความสะอาด ในบริเวณพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ อาทิเช่น เก้าอี้ตัดผม เตียงสระผม ที่นั่งรอรับบริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อย่างน้อยทุก ๆ 2 ชั่วโมง และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าขนหนู ผ้าคลุมตัว ส่วนอุปกรณ์ในการเสริมสวย เช่น หวี แปรง กรรไกร ต้องทำความสะอาดทุกครั้งก่อน และหลังให้บริการกับลูกค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70 % หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1 %

S 14155894

รวมทั้งจัดเก้าอี้บริการลูกค้าไม่ให้แออัด ให้มีระยะห่างกัน 1.5 – 2 เมตร และสำหรับผู้มารับบริการนั้น ควรนัดคิวการตัดผม เสริมสวย ล่วงหน้าเพื่อลดเวลาในการนั่งรอ และอยู่ในสถานที่ร่วมกัน เมื่อเข้ามาในร้านเสริมสวย ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ให้มีการ ล้างมือ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเข้ามาในร้านและหลังชำระเงิน

ทั้งนี้ กรมอนามัย ขอความร่วมมือ ทุกสถานประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกคน