COVID-19

‘โคราช’ เข้มงวดผู้เดินทางจาก 10 จังหวัดเสี่ยง กักตัว 14 วัน


ผู้ว่าฯโคราช ออกประกาศเข้ม ผู้เดินทางจาก 10 จังหวัดเสี่ยง ต้องกักตัว14วัน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศเรื่อง “มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้

เดินทาง

1. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ จ.นครราชสีมา ทุกคนต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ผู้นั้นมาพัก ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึงที่พัก แล้วให้ อสม.รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว

2. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด กทม. ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการ ชลบุรี ปัตตานี สงขลา เชียงใหม่ และ ปทุมธานี ทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พัก เป็นเวลา 14 วัน

3. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่รับผิดชอบพื้นที่ ออกคำสั่งให้บุคคลดังกล่าว กักตัว เพื่อให้คำแนะนำ ติดตาม สังเกต และบันทึกอาการทุกวัน

นอกจากนี้ยังเน้นการใช้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หากพบอาการปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้ดำเนินคดีตามกฏหมายทันที

โคราช

โคราช1