COVID-19

จี้ปลด โฆษกศบค. ไม่แยแสคนฆ่าตัวตาย เพราะพิษโควิด


กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย เรียกร้องปลด นพ.ทวีศิลป์ พ้นจากตำแหน่งโฆษกศบค.  ชี้ คำพูด-การกระทำ ไม่เห็นค่าของชีวิต และศักดิ์ศรีของประชาชน

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กเพจ “กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group – DRG ” เรียกร้องให้ปลด นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อแสดงความรับผิดชอบคำพูด และการกระทำ ที่ไม่เห็นค่าของชีวิต และศักดิ์ศรีของประชาชน โดยระบุว่า

95382493 2726415450821288 9126815386719748096 o

จากการออกมาแถลงสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่มี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นโฆษกนั้น ปรากฏว่า นพ.ทวีศิลป์ได้แถลง และตอบคำถามต่อสื่อมวลชนโดยมีเนื้อหาที่เป็นไปในทางที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิต และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ต่อกรณีการฆ่าตัวตายของประชาชนที่เกิดขึ้น เพราะได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ และไม่ได้รับการเยียวยา

เนื้อหาที่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวนั้น ได้ระบุว่า การฆ่าตัวตายของประชาชนนั้นไม่ได้สูงไปกว่าครั้งวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ซึ่งไม่ได้เป็นจำนวนที่มากเกินความคาดหมาย สะท้อนความอับจนความเข้าใจในปัญหา และความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ เพราะรัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่เหมาะสม และทันท่วงที

นอกเหนือไปจากนี้แล้ว ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่โฆษก ศบค. ของ นพ.ทวีศิลป์ก็เป็นไปในทางที่คอยจะตำหนิติเตียนประชาชน ทำตัวเป็นคนดีที่คอยจะสั่งสอนราวกับประชาชนเป็นคนผิดบาปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทั้งในเรื่องการพูดถึงคนที่ได้รับเงินเยียวยาว่า 5,000 บาทนั้นเพียงพอเพราะมีผักสวนครัวกิน หรือแม้แต่ทำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ที่เอาภาพการ์ตูนของตนเองมาแถลงเหมือนการโปรโมท ทั้งที่ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้โดยสิ้นเชิง

DRG มีความเห็นว่า ท่ามกลางสถานการณ์นี้ ศบค. สามารถยุติการแถลงสถานการณ์รายวันลง เพื่อประหยัดงบประมาณ และปรับมาใช้การเผยแพร่เอกสารสรุปสถานการณ์ประจำวัน และเนื้อหาที่ต้องการประกาศก็เพียงพอแล้ว รวมถึงควรปลด นพ.ทวีศิลป์ ออกจากตำแหน่งโฆษก ศบค. และให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เคารพศักดิ์ศรี เห็นคุณค่าของชีวิตประชาชน และเข้าใจสิ่งที่ประชาชนกำลังเผชิญมาทำหน้าที่นี้แทน