ดูหนังออนไลน์
COVID-19

บอร์ดกปน. เพิ่มมาตรการ 4+1 ลดค่าน้ำประปาอีก 20 % ช่วยประชาชน


บอร์ดกปน. ออกมาตรการรอบ 2 มีมติเพิ่มเติมมาตรการ 4+1 ลดค่าน้ำให้ประชาชนอีก 20% ลดผลกระทบประชาชน หลังออก 4 มาตรการช่วยค่าน้ำมาแล้ว

94510949 3743691475672916 7698147459767205888 o

วันนี้ (28 เม.ย.)  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)​ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง (บอร์ดกปน.) เมื่อวานนี้ (27เม.ย.) ที่ประชุมได้เห็นชอบ ที่จะเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นมาตรการเพิ่มเติม  4+1

มาตรการ 4+1 

  • ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก ทุกครัวเรือน
  • ลดค่าน้ำประปา 20% ตั้งแต่คิวที่ 11
  • ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำเป็น 6 เดือน สำหรับกิจการโรงแรมและที่พักอาศัย
  • ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน
  • การคืนเงินประกันการใช้น้ำทุกราย

มาตรการเดิมที่ดำเนินการไปแล้วใน 4 มาตรการ

  • ยกเว้นการตัดน้ำประปา ทั้งชั่วคราวและถาวร งดการผูกลวด และงดการถอดมิเตอร์น้ำ เป็นเวลา 2 เดือนจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้
  • ลดค่าน้ำประปาลง 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  • ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ยและสามารถผ่อนชำระได้นาน 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563
  • คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.63 เป็นต้นไป

นายนิพนธ์ ระบุว่า มาตรการเพิ่มเติม 4+1 ในข้างต้นนั้น จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตรับผิดชอบของ กปน.(กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ)