ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สังเกตเพิ่ม! โควิด-19 ผิวหนังผิดปกติได้ด้วย


กรมการแพทย์-สถาบันโรคผิวหนัง ระบุอาการโควิด-19 มีความผิดปกติทางผิวหนังได้ 20% ในผู้ป่วยทั้งหมด แนะวิธีสังเกต

ANN 4597 0

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันทั่วโลก กำลังเผชิญกับวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด – 19 และในสื่อออนไลน์ประชาชน ได้มีการแชร์ข้อมูล และมีประเด็นถกเถียงกันเกี่ยวกับความผิดปกติทางผิวหนัง เป็นอาการใหม่ของโรคโควิด – 19

จากข้อสงสัยนี้ จึงมีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคโควิด – 19 จากต่างประเทศ เช่น อิตาลี สหรัฐอเมริกา และในประเทศไทยเอง พบว่า 20% ของผู้ป่วย จะมีความผิดปกติทางผิวหนังร่วมด้วย

ได้แก่ มีผื่นแดง (คันบางราย) จุดเลือดออก ผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ กลุ่มของตุ่มน้ำคล้ายโรคอีสุกอีใส และการอักเสบของผิวหนัง ที่เกิดจากการหด และขยายตัวของหลอดเลือด

corona 4916954 640

ทางด้านพญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรคโควิด – 19 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส และการติดเชื้อไวรัส สามารถทำให้เกิดความผิดปกติทางผิวหนังได้

โดยในผู้ป่วย 100 คน จะพบผู้ป่วย 20 คน ที่มีผื่นผิดปกติทางผิวหนังด้วย โดยพบว่าในคนไข้โควิด – 19 ที่มีอาการทางผิวหนัง 40% จะมีอาการพร้อมๆ กับอาการไข้หรือไอ ตั้งแต่พบว่าป่วยเป็นโรคโควิด – 19  และ 60 % จะมีความผิดปกติทางผิวหนังปรากฏในภายหลัง

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ป่วยโควิด – 19 ยังมีอาการทางผิวหนังจากสาเหตุอื่นๆได้ เช่น การแพ้ยา หรือการใช้ยาบางชนิดในการรักษาซึ่งอาจจะส่งผลให้ผิวหนัง จะมีลักษณะคล้ำขึ้นได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาการแสดงทางผิวหนัง ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ขอแนะนำว่า หากประชาชน มีอาการผิดปกติทางผิวหนัง ร่วมกับอาการไข้ ไอ หรืออาการทางระบบหายใจอื่นๆ ควรรีบมาพบแพทย์ และในส่วนของแพทย์ผู้ทำการรักษา เมื่อพบผู้ป่วยที่มีไข้ ไอ มีผื่น ในระยะนี้ ก็ให้ประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในการวินิจฉัยแยกโรคของผู้ป่วยรายนั้นๆ ไว้ด้วย

โควิด 19 กับความผิดปกติทางผิวหนังV5