COVID-19

‘หมอเหรียญทอง’ ปิ๊งไอเดีย ‘เกษตรกรจำเป็น’ สร้างแหล่งอาหาร-สร้างงาน

“พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “เหรียญทอง แน่นหนา” ชวนเจ้าของที่ดินรกร้าง ให้คนว่างงาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำเกษตรกรรม จำหน่ายผ่าน วิสาหกิจชุมชน สร้างแหล่งอาหารและแหล่งงาน โดยระบุว่า

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา1

โครงการ “เกษตรกรจำเป็น”

สถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องต่อเนื่องออกไปนานกว่า 1 ปี เกษตรกรรมและอาหารจะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญยิ่งที่จะหล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

หากเราสามารถใช้ที่ดินที่ทิ้งร้างว่างเปล่าทั้งแปลงเล็กและแปลงใหญ่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยเจ้าของที่ดินที่มีจิตกุศลให้ผู้ว่างงานหรือผู้ประสบผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 ได้ใช้ประโยชน์ด้วยการนำมาทำเกษตรกรรมแปลงเล็กๆ เพื่อการดำรงชีวิตและการจำหน่าย

ขณะที่จะมี “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social enterprise) ซึ่งเป็นนิติบุคคลกลางที่จะจัดตั้งขึ้นที่มีระบบบัญชีเพื่อแบ่งสันปันส่วนรายได้จากการจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ให้แก่ทั้งผู้ว่างงานหรือผู้ประสบปัญหาวิกฤตได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม จะทำให้ทั้งเจ้าของที่ดินและ “เกษตรกรจำเป็น” สามารถมีรายได้ประคับประคองอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ วิสาหกิจเพื่อสังคม จะทำหน้าที่กระจายสินค้า ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ทั้งภายในประเทศและส่งออกเพื่อนำเงินตราเข้าประเทศ ตลอดจนทำหน้าที่แปรรูปผลิตผลทางเกษตรเพื่อประคับประคองราคาผลิตผลทางการเกษตร แต่เนื่องจากผมไม่ใช่ผู้มีความรู้ในด้านนี้

แปลงผัก

ผมจึงขอเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมอาหาร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตและการส่งออก ฯลฯ ได้โปรดให้คำแนะนำแก่ผมด้วย ทาง 02-574-5000 ต่อ 8800 (พรพรรณ พัดใย)

ผมได้ลงทุนโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน [Ready meal] ที่มีกำลังผลิต 20,000 มื้อต่อวันซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้หลังกลางปี 63 นี้ โรงงานขนาดย่อมนี้มีขีดความสามารถแปรรูปอาหารได้ หากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา[อย] ให้การสนับสนุนในการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางเกษตรเพื่อการส่งออกแก่โรงงานของผมแล้ว ผมจะใช้โรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทานนี้มารับซื้อผลผลิตจากโครงการ “เกษตรกรจำเป็น”

ได้โปรดอย่ากล่าวหาว่าผมช่างฝันนะครับ ผมเจตนาดีอยากให้สังคมไทยอยู่รอดจนมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 เท่านั้นครับ ผมไม่ใช่คนร่ำรวยอะไร ไม่ใช่เศรษฐี แต่ผมเป็นคนช่างคิด ช่างทำ

ที่สำคัญผมเป็นนักสู้ เป็นคนมุ่งมั่นในสิ่งที่ผมคิด พูด เขียน ทำ ครับ ท่านผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้โปรดแนะนำผมด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ