COVID-19

‘บิ๊กตู่’ แก้ไขคำสั่ง ตั้ง ‘ปลัดสธ.’ คุมจัดซื้อยา-เวชภัณฑ์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 33 คน และเกิดเสียงไม่พอใจตามมาจากฝั่งกระทรวงสาธารณสุข เพราะเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่มีข้าราชการจากทางกระทรวง ที่ทำหน้าที่ควบคุมการระบาดของเชื้อโรค และรักษาผู้ป่วยรวมอยู่ด้วย จนมองว่า นายกรัฐมนตรีไม่ให้ความไว้วางใจ และเกิดเสียงวิจารณ์กันภายในกระทรวงสาธารณสุขว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้ยึดอำนาจกระทรวงสาธารณสุข ไปแล้ว

อย่างไรก็ดี  ในวันนี้ (14 เม.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 12/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2563  ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดดังกล่าวใหม่ และเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมในคณะกรรมการเป็ 36 คน  โดยในจำนวนนี้ รวมถึง การแต่งตั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานคนที่ 1 รับผิดชอบด้านยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์

นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งอธิบดีกรมควบคุมโรคเข้ามาเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้ด้วย

8888

ตำแหน่งหลักในคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

  • ประธาน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน

  • รองประธานคนที่1 (ฝ่ายยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  • รองประธานคนที่2 (ฝ่ายการส่งออก)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

  • รองประธานคนที่ 3 (ฝ่ายกำหนดราคากลาง)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

  • รองประธานคนที่4 (ฝ่ายการนำเข้า)

อธิบดีกรมศุลกากร

  • รองประธานคนที่5 (ฝ่ายการบริหารจัดการทั่วไป)

อธิบดีกรมการค้าภายใน