COVID-19

‘กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ พระราชทานเงิน 9 รพ.สู้โควิด-19

“กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ และ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานเงินแก่โรงพยาบาล 9 แห่ง เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาล 9 แห่ง เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ในนามของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้ขณะนี้เกิดเป็นโรคติดต่อในหลายพื้นที่

88151593 10158002798094547 8647236486590103552 n

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ด้วยทรงห่วงใยและใส่พระทัยต่อการดูแลรักษาคนไข้ ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเงินในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่โรงพยาบาล 9 แห่ง จำนวนโรงพยาบาลละ 200,000 บาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และการจัดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19

รายชื่อโรงพยาบาล 9 แห่ง 

  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  • สถาบันบำราศนราดูร
  • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  • โรงพยาบาลยะลา
  • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต