COVID-19

‘ภูเก็ต’ ติดโคโรนาเพิ่ม 14 ราย ส่วนใหญ่อยู่ร้านนวด-เอี่ยวสถานบันเทิง


ผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ใน “ภูเก็ต” พุ่งอีก 14 ราย ยอดรวมเป็น 140 ราย รายใหม่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านนวด เอี่ยวสถานบันเทิงในพื้นที่

ภูเก็ต 8 เม.ย.

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ประจำวันนี้ (8 เม.ย.) ว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 ถึงวานนี้ (7 เม.ย.) จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 140 ราย เป็นรายใหม่ 14 ราย

โดยผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 42 ราย, จำหน่ายออก 1 ราย เนื่องจากเสียชีวิตจากเหตุการณ์อื่น, กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 97 ราย ในจำนวนนี้อาการรุนแรง 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้ง 126 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 1,846 ราย เป็นรายใหม่ 90 ราย โดยยังคงรักษาพยาบาล 183 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 86 ราย กลับบ้านแล้ว 1,663 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 14 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

 • ผู้ป่วยรายที่ 127 ผู้หญิงชาวรัสเซีย อายุ 24 ปี เป็นนักท่องเที่ยว ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตอง มานานกว่า 1 เดือน มีประวัติไปสถานบันเทิงบริเวณ ซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ บ่อยครั้งและสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาศัยอยู่ที่อพาร์ทเม้นท์แห่งเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 124 125 และ126 ในเขต ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 22 มีนาคม 2563
  มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย
 • ผู้ป่วยรายที่ 128 ผู้ชายไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานโหลดสัมภาระสนามบินนานาชาติภูเก็ต มีประวัติเดินทางไป 3 จังหวัดชายแดนใต้ก่อนป่วย และทำงานที่เดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 121 พักอาศัย ที่บ้านเช่า ตำบลสาคู อำเภอถลาง โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 7 ราย
 • ผู้ป่วยรายที่ 129 ผู้หญิงไทย อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิง บริเวณซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 13 27 และ 35 และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ พักอาศัยที่คอนโดมิเนียมในป่าตอง โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย
 • ผู้ป่วยรายที่ 130 ผู้หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานนวด ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ มีประวัติทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และทำงานที่ร้านนวดเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันที่ได้รับรายงานจากอุบลราชธานี พักอาศัยที่ห้องเช่าในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 5 ราย
 • ผู้ป่วยรายที่ 131 ผู้หญิงไทย อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานนวด ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ มีประวัติทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ พักอาศัยที่ห้องเช่าใน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
  โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 29 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 25 ราย
 • ผู้ป่วยรายที่ 132 ผู้หญิงไทย อายุ 37 ปี อาชีพพนักงานนวด ในพื้นที่ป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ มีประวัติทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และทำงานที่ร้านนวดเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 130 พักอาศัยที่ห้องเช่าใน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 22 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 4 ราย
 • ผู้ป่วยรายที่ 133 ผู้หญิงไทย อายุ 64 ปี อาชีพพนักงานนวด ในพื้นที่ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ มีประวัติทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และทำงานที่ร้านนวดเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 130 และ 132 พักอาศัยที่ห้องเช่าใน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 1 ราย

thumbnail หาดในหาน resize

 • ผู้ป่วยรายที่ 134 ผู้หญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานเก็บเงินสถานบันเทิงบริเวณ ซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ พักอาศัยที่ห้องเช่าใน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 5 ราย
 • ผู้ป่วยรายที่ 135 ผู้หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพแม่บ้านโรงแรม ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ มีประวัติเข้าไปทำความสะอาดห้องพักในโรงแรมของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 58 พักอาศัยในเขต ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 5 ราย
 • ผู้ป่วยรายที่ 136 ผู้หญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพแม่บ้านสถานบันเทิง บริเวณ ซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ทำงานที่เดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 17 36 56 และ 71 พักอาศัยในเขต ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 1 ราย
 • ผู้ป่วยรายที่ 137 ผู้ชายไทย อายุ 41 ปี อาชีพพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารอิตาลี ในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ มีประวัติทำงานในร้านอาหารเดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 59 และ 60 ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันจึงได้นำมากักตัวที่โรงแรมที่กำหนดไว้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 30 มีนาคม 2563 ไม่มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้
 • ผู้ป่วยรายที่ 138 ผู้หญิงไทย อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิง บริเวณ ซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และเป็นเพื่อนสนิทของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 87 พักอาศัยใน เขต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 3 ราย
 • ผู้ป่วยรายที่ 139 ผู้หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพบริการ มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณ ซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ บ่อยครั้ง สัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และเป็นเพื่อนสนิทของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 87 และ 138 พักอาศัยในเขต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 4 เมษายน 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 4 ราย
 • ลำดับที่ 14 ผู้ป่วยรายที่ 140 ผู้หญิงไทย อายุ 34 ปี อาชีพบริการ มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณ ซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ บ่อยครั้งสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และเป็นเพื่อนสนิทของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 87, 138 และ 139 พักอาศัยในเขต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
  โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 22 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 4 ราย
  ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ 12 จาก 14 รายเป็นกลุ่มที่พบจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเพิ่มเป็นพิเศษในเขตพื้นที่ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ เพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงสูง อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสของผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งทางทีมงานสาธารณสุขและเทศบาลป่าตองได้ร่วมกันค้นหาและนำมากักตัวไว้ในสถานที่ซึ่งทางเทศบาลป่าตองได้เตรียมไว้ ส่วนผู้ป่วยยืนยันอีก 2 ราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันและไปยังสถานที่เสี่ยง

จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าโรคโควิด-19 นี้สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ที่เดียวกัน ทำงานใกล้ชิดกัน มีการพูดคุย สัมผัส หรือใช้สิ่งของร่วมกัน จึงอยากจะเน้นย้ำ เรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ถึงแม้จะไม่มีอาการป่วยก็ควรแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์