COVID-19

ติดโควิดขยายวงกว้าง ลามทั่วประเทศ 64 จังหวัด-ยอดเสียชีวิตพุ่ง 20 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,067 ราย หายป่วย 612 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล1,466 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 20 รายแล้ว 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ใน 17 จังหวัด กรุงเทพฯ ยังสูงสุด 31 ราย รองลงมาเป็นนนทบุรี 13 ราย ภูเก็ต 8 ราย มีจังหวัดยังไม่พบผู้ติดเชื้อ 13 จังหวัด ลดลงจากวันก่อน 15 จังหวัด ก็ขอให้จังหวัดเหล่านี้คงสถานการณ์ไว้ให้นานที่สุด

4April UpDate01 01 1

กราฟฟิก14

โดยรวมยอดสะสม พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 64 จังหวัดเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน (3เม.ย.) อีก 2 จังหวัด อย่างไรก็ดี หากดูจากการติดเชื้อในแต่ละภาคพบ

ภาคกลาง ยังคงมีผู้ติดเชื้อรวม 1,324 ราย โดยสูงสุดยังคงเป็นกรุงเทพฯ 980 ราย นนทบุรี 128 ราย สมุทรปราการ 93 ราย

ภาคใต้ มีผู้ติดเชื้อรวม 312 ราย จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อสูงถึง 107 ราย ยะลา 61 ราย ปัตตานี 44 ราย สงขลา 41 ราย

ภาคอีสาน ผู้ติดเชื้อรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นจากวันที่ 3 เมษายน  อยู่ที่ 100 ราย  จังหวัดนครราชสีมายังคงมีผู้ติดเชื้อสูงสุด 15 ราย อุบลราชธานี 14 ราย

ภาคตะวันออก มีผู้ติดเชื้อรวม 92 ราย จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อมากสุด 52 ราย สระแก้ว 12 ราย

ภาคเหนือ มีผู้ติดเชื้อรวม 60 ราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อสูงสดุ 33 ราย เชียงราย 9 ราย

กราฟฟิก44

แม้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมีตัวเลขต่ำ 100 ราย ก็ตาม แต่อัตราการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังกระจายไปในพื้นที่ต่างจังหวัดและขยายตัวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นทุกวัน  ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ติดโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เหลือจังหวัดที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพียง 13 จังหวัดจากทั่วประเทศ แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อเกิดขึ้น แม้หลายๆจังหวัดจะมีการจัดการที่ดีแต่การแพร่ระบาดยังเพิ่มขึ้นทุกวัน เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ แม้การติดเชื้อจากสนามมวยจะลดลงก็ตาม

กราฟฟิก442

report03 013

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight