ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ปิดสรรพากรสาขาห้วยขวาง1 ชั่วคราว พบผู้เสียภาษีติดโควิด-19

กรมสรรพากร ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียภาษีไปใช้บริการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1 ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นผลให้ต้องปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1  ชั่วคราว 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่าตามที่กรมสรรพากรได้มีมาตรการรับมือและป้องกันไวรัส COVID-19 นั้น กรมสรรพากรได้มีการสั่งปิดให้บริการชั่วคราวของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง1  ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563  จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self – Quarantine at Home) ทั้งนี้ ยังไม่พบว่า มีเจ้าหน้าที่สรรพากรท่านใดเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

นอกจากนี้ ทางกรมสรรพากรจะดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในอาคาร รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กักตัวเองในที่พักอาศัย เพื่อความปลอดภัยของผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ของกรมสรรพากร และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ”

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากโรค COVID-19  ผู้เสียภาษีสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 

สรรพากร31

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight