ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ปลัดยุติธรรมสั่งกักเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน 14 วันเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19


ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าหลังได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่สหกรณ์กระทรวงยุติธรรม ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้จำกัดกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ที่มีโอกาสพบปะร่วมงานกับผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 40-50 คน

กลุ่มที่ 1 เป็นเพื่อนร่วมงานใกล้ชิดภายในสหกรณ์และกรรมการสหกรณ์ทั้งชุด ที่เข้าร่วมประชุมในห้วงเวลาที่ผู้ป่วยเข้าปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการประชุมประมาณ 14 คน

กลุ่มที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง ที่ต้องประสานงานร่วมกับผู้ป่วย

กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่อื่นๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่พบปะกับผู้ป่วย

โดยให้ทั้ง 3 กลุ่มกักตัวเอง เพื่อสังเกตอาการภายในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ในส่วนของอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์และส่วนอื่นๆกระทรวงยุติธรรมได้เข้าทำความสะอาด พร้อมสั่งปิดทำการสหกรณ์ด้วย

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight