ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ปรับแผนเดินรถไฟสายใต้ งดเข้า ‘จ.ยะลา’

“การรถไฟฯ” แจ้งปรับแผนเดินรถสายใต้ งดเดินขบวนเข้า “ยะลา-สุไหงโกลก” หลังมีประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ห้ามประชาชนเข้า-ออก 

A973E388 CE61 4382 A740 C1CB27E4A19F

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มีคำสั่งศูนย์บริหารงานสถานการณ์โควิท-19 จังหวัดยะลา เลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 ประกาศให้พื้นที่จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยห้ามประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้การรถไฟฯ ไม่สามารถเดินขบวนโดยสารต่างๆ เข้า-ออก พื้นที่ได้

ดังนั้น การรถไฟฯ จึงได้มีการปรับแผนการเดินรถในเส้นทางใต้จาก กรุงเทพ – หาดใหญ่ ปลายทาง ยะลา และสุไหงโกลก และงดเดินขบวนรถด่วนพิเศษที่ 41/42 169/170 และ171/172 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เริ่มปรับแผนการเดินรถตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมีขบวนรถที่ปรับแผนการเดินรถ ดังนี้

รถไฟ หัวหิน

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

  1. ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 41/42 (กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ) งดเดินจาก กรุงเทพ –

ยะลา – กรุงเทพ

  1. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 เส้นทางกรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่เช้าวันนี้ (30 มี.ค.) ไม่มีเดินจาก หาดใหญ่ – สุไหงโกลก – หาดใหญ่
  2. ขบวนรถด่วนที่ 37/38 เส้นทางกรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่เช้าวันนี้ (30 มี.ค.) ไม่มีเดินจาก หาดใหญ่ – สุไหงโกลก – หาดใหญ่
  3. ขบวนรถเร็วที่ 169/170 เส้นทางกรุงเทพ – ยะลา เมื่อเดินรถถึงหาดใหญ่เช้าวันนี้ (30 มี.ค.) ไม่มีเดินจาก หาดใหญ่ – ยะลา – หาดใหญ่

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

  1. ขบวนรถเร็วที่ 171 เส้นทางกรุงเทพ – สุไหงโกลก งดเดินจาก กรุงเทพ – สุไหงโกลก
  2. ขบวนรถด่วนที่ 169 เส้นทางกรุงเทพ – ยะลา งดเดินจาก กรุงเทพ – ยะลา
  3. ขบวนรถด่วนที่ 42 เส้นทางกรุงเทพ – ยะลา งดเดินจาก ยะลา – กรุงเทพ
  4. ขบวนรถโดยสารท้องถิ่นที่เดินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ตั้งแต่สถานีหาดใหญ่ถึงสถานีสุไหงโกลก จำนวน 16 ขบวน

“สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายวรวุฒิกล่าว