COVID-19

อัปเดตล่าสุด!! เปิดฉีดวัคซีนโควิด นักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 31 จังหวัด ติดเชื้อลด

สธ.เผยสถานการณ์โควิด 19 ในไทยลดลง เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด นักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 31 จังหวัด คงมาตรการเฝ้าระวังโรคในสถานพยาบาล สถานที่เสี่ยง ตรวจคัดกรอง ATK ธุรกิจท่องเที่ยว

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด นักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะนี้เปิดจุดบริการใน 31 จังหวัด รวม 128 แห่ง แยกเป็น ภาคกลาง 5 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ภาคใต้ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด และภาคตะวันตก 2 จังหวัด

วัคซีนต่างชาติ

ทั้งนี้ หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสงค์จะเปิดให้บริการวัคซีนโควิด สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถแจ้งกรมควบคุมโรค และทำเรื่องขอสนับสนุนวัคซีนผ่านต้นสังกัดได้ ส่วนหน่วยบริการภาคเอกชน อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางและรายละเอียด

จากการประชุมติดตามสถานการณ์ กรณีโรคโควิด 19 พบว่า สถานการณ์ของประเทศไทย ในสัปดาห์ที่ 4 (22-28 ม.ค. 2566) มีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 472 ราย เฉลี่ย 67 ราย/วัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 160 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 99 ราย และผู้เสียชีวิต 29 ราย เฉลี่ย 4 ราย/วัน

ทั้งนี้ ภาพรวมถือว่ามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แต่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดยังเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับเพียง 1 เข็ม ดังนั้น ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 มารับวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม เพื่อช่วยลดการป่วยอาการหนักและการเสียชีวิต

โควิด 301661

สำหรับการเฝ้าระวังโรค ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานพยาบาล และสถานที่เสี่ยง รวมทั้งเตรียมพร้อมรับผู้เดินทางจากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยประสานภาคการท่องเที่ยวให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK ในกลุ่มผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นประจำทุกสัปดาห์

พร้อมกันนี้ ได้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กรณีพบการระบาดในลักษณะคลัสเตอร์ โดยผลการตรวจ RT-PCR ในผู้เดินทางก่อนออกนอกประเทศ ระหว่างวันที่ 8-21 มกราคม 2566 จำนวน 828 ราย พบผู้ติดเชื้อ 33 ราย คิดเป็น 3.99% เป็นคนจีน 12 ราย คนไทย 9 ราย และสัญชาติอื่นๆ 12 ราย

จากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ที่พบในประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ายังเป็นสายพันธุ์โอมิครอน BA.2.75 ถึง 90% ซึ่งภูมิคุ้มกันออกฤทธิ์ชนิดยาว (LAAB) ยังใช้ได้ผลดี เพราะสามารถลบล้างฤทธิ์เชื้อไวรัส BA.2.75 (neutralizing activity) ได้

ฉีดวัคซีนโควิด นักท่องเที่ยว
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

ดังนั้น จึงมีการปรับแนวทางเพื่อเพิ่มการเข้าถึงในกลุ่มเสี่ยงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน และกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ทั้งในสถานพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ

ในส่วนของประชาชนทั่วไป ยังแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ได้แก่ การฉีดวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม หากมีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK และสวมหน้ากากขณะอยู่ใกล้ชิดผู้อื่น รวมทั้งสวมหน้ากากในสถานที่สาธารณะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo