POLITICS-GENERAL

‘องอาจ’ แนะเปิดทางต่างชาติสังเกตการณ์เลือกตั้งในไทย


นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดห้ามองค์กรต่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้งในประเทศไทย โดยมองว่า หากรัฐบาลและ กกต. มั่นใจว่า การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้ เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมก็ควรเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ การที่รัฐบาลมีท่าทีห้ามปรามต่างชาติเช่นนี้ จะยิ่งสร้างความน่าสงสัยหรือมีข้อครหานินทาว่าจะมีลับลมคมในหรือความไม่ชอบมาพากลอะไรเกิดขึ้นหรือไม่

“ในสมัยที่ผมเป็น ส.ส. ก็เคยได้รับเชิญจากองค์กรต่างประเทศ ที่ทำงานร่วมกับสหประชาชาติ ให้ไปเป็นผู้สังเกตการณ์นานาชาติในการเลือกตั้ง และการทำประชามติมาหลายประเทศ ทำให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ จึงขอฝากให้ผู้มีอำนาจและรัฐบาลพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม” นายองอาจ กล่าว