POLITICS-GENERAL

‘บิ๊กตู่’ ดูแลได้!! ปชช.ไม่ห่วงความขัดแย้งทางการเมือง


“ซูเปอร์โพล” เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่หวังรัฐบาลใหม่แก้ปัญหา “ข่มขืน-อุบัติเหตุ-ยาเสพติด” ชี้ไม่ห่วงความขัดแย้งทางการเมืองเหตุรัฐบาลปัจจุบันดูแลได้

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ นายแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน สสส. นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เกาะติดความปลอดภัยของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,094 ตัวอย่าง ช่วงวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาพบว่า

image big 5c15b412f1ba3

หากไม่นับรวมปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเข้ามาจัดการ ผลสำรวจชี้ชัดว่า ความรุนแรงทางเพศ ข่มขืน กับ อุบัติเหตุจราจร และการตายบนถนน และ ยาเสพติด กลายเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเข้ามาจัดการ 55.7% 55.5% และ 54.2% ตามลำดับ รองลงมาคือ การศึกษา 51.3% อาชญากรรมทั่วไป 47.3%

ทั้งนี้ที่น่าพิจารณาคือ ความขัดแย้งทางการเมือง 39.4% ไม่ได้อยู่ในอันดับต้น ๆ เพราะความขัดแย้งทางการเมืองได้รับการแก้ไขคลี่คลายลงโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันแตกต่างไปจากช่วงขัดแย้งรุนแรงบานปลายในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2557 อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือ 73.9% ระบุมีคนในครอบครัว คนใกล้ชิดเคยประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ เสียชีวิต และค่าเฉลี่ยความปลอดภัยทางถนนที่ประชาชนให้มาเมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนนได้เกินครึ่งเพียงเล็กน้อยคือ 5.29 คะแนนเท่านั้น

ที่น่าสนใจคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือ 97.0% อยากเห็นรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญและจริงจังความปลอดภัยทางถนนค่อนข้างมากถึงมากที่สุด เพียง 3.0% เท่านั้นรู้สึก เฉย ๆ และประเด็นในกรอบนโยบายพรรคการเมืองที่กำลังแข่งขันกันในขณะนี้ คือ ส่วนใหญ่หรือ 68.6% ระบุ กรณีมีอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต ต้องมีการจัดการอย่างเด็ดขาดกับพฤติกรรมเสี่ยงที่อันตรายกับสังคม ได้แก่ ย้อนศร ฝ่าไฟแดง ชนแล้วหนี รองลงมาคือ 63.3% ระบุ สิทธิสำหรับคนเดินถนน ต้องมีจัดการทางเดินเท้า ฟุตบาธ ทางม้าลายที่ปลอดภัย 62.5% ระบุ มีรถสาธารณะที่สะดวก ทั่วถึงและปลอดภัย และถนนต้องปลอดภัยมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่รัดกุม มีการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย โค้งอันตราย โค้งร้อยศพแยกวัดใจ จะต้องแก้ไขและหมดไป และ 48.4% ยกเลิกเงินสินบนนำจับ จากเงินค่าปรับ โดยนำเงินค่าปรับมาเป็นกองทุนเพื่อใช้สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินงานและหนุนให้มีการตั้ง ศาลจราจร

Siree Osiri OHO BANGKOK