ดูหนังออนไลน์
POLITICS-GENERAL

ปชช.ชี้บัตรเลือกตั้งมีแต่เบอร์ทำสับสน – หวั่นทุจริตง่าย


“สวนดุสิตโพล” เผยประชาชนส่วนใหญ่มอง “บัตรเลือกตั้ง” มีแต่เบอร์ทำสับสน ชี้ควรมีชื่อผู้สมัคร โลโก้ ชื่อพรรคที่ชัดเจน

กระแสข่าวเรื่องบัตรเลือกตั้ง ส.ส. กรณี ข้อเสนอตัดโลโก้และชื่อพรรคการเมืองออกจากบัตรเลือกตั้ง ส่งผลให้นักการเมือง นักวิชาการพากันคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,139 คน ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

IMG 2561 1544923468

1. ปัญหาที่ประชาชนพบจาก “การไปเลือกตั้ง” ครั้งที่ผ่านมา คือ
อันดับ 1 ไม่ทราบขั้นตอนวิธีการใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องค้นหารายชื่อ คิวยาว 32.55%
อันดับ 2 หน่วยเลือกตั้งอยู่ไกล ไปผิดหน่วย เสียเวลา 30.35%
อันดับ 3 ต้องกลับไปเลือกที่บ้านเกิด เดินทางลำบาก ต้องเสียค่าใช้จ่าย 24.11%
อันดับ 4 กาผิด ลืมชื่อ ลืมเบอร์ จำรายชื่อผู้สมัครไม่ได้ 21.59%
อันดับ 5 พบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ถูกบังคับ ถูกสวมสิทธิ์ 10.29%

2. ปัญหาที่ประชาชนพบจาก “บัตรเลือกตั้ง” ที่ผ่านมา คือ
อันดับ 1 ตัวหนังสือแน่น รายละเอียดเยอะ ลายตา 38.79%
อันดับ 2 ชื่อพรรคและโลโก้พรรคไม่ชัด ทำให้ดูลำบาก 34.54%
อันดับ 3 มีบัตรหลายใบ จำไม่ได้ว่าต้องกาใบไหนแบบไหน 19.09%
อันดับ 4 กาผิด ไม่รู้ว่าต้องแก้ไขอย่างไร ทำให้บัตรเสีย 14.85%
อันดับ 5 บัตรเลือกตั้งปลอม 6.90%

3. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“บัตรเลือกตั้ง”ที่เป็นแบบมีแต่เบอร์เท่านั้น (ไม่มีโลโก้และชื่อพรรค)
อันดับ 1 ทำให้สับสน จำชื่อและหมายเลขพรรคไม่ได้ 40.55%
อันดับ 2 อาจเกิดการทุจริต โกงเลือกตั้งได้ง่าย 24.62%
อันดับ 3 ไม่เป็นมาตรฐาน ไม่เป็นสากล 20.74%
อันดับ 4 กกต.ควรพิจารณาให้เหมาะสม เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 14.61%
อันดับ 5 อาจช่วยให้ตอบง่าย โล่ง สบายตา 12.97%

4. ประชาชนอยากให้บัตรเลือกตั้ง ในวันที่ 24 ก.พ.62 นี้ เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 มีชื่อผู้สมัคร โลโก้ ชื่อพรรคครบถ้วน ชัดเจน 48.13%
อันดับ 2 กระดาษดี สีสด ตัวหนังสือชัด 22.70%
อันดับ 3 มีช่องให้กากบาทสะดวก ตัวเลือกไม่สับสน เข้าใจง่าย 21.11%
อันดับ 4 เป็นสากล มีมาตรฐานเหมือนกับต่างประเทศ 11.92%
อันดับ 5 มีการชี้แจงบอกวิธีการเลือก และรายละเอียดครบถ้วน 7.72%

Siree Osiri OHO BANGKOK