COVID-19

กทม.ออกประกาศตามคำสั่งศบค. คุมเข้มโควิด-19 มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้

กทม.ออกประกาศไปตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีผล 28 มิถุนายนนี้

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34)  ยกระดับความเข้มมาตรการในกรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีประเด็นดังนี้

-ปิดแคมป์-ไซด์ก่อสร้าง 30 วัน

-ห้ามเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงาน

-ร้านอาหารห้ามนั่งกื่มกิน ให้ซื้อกลับ

-ห้าง ศูนย์การค้า ปิด 21.00 น.

-โรงแรม ศูนย์ประชุม เปิดปกติ งดสัมนา

-ห้ามรวมตัวเกิน20 คน เว้นได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ ประกาศของกรุงเทพมหานคร มีผลบังคับใช้ 28 มิถุนายนนี้

กทม. กทม1 2

อ่านข่าวเพิ่มเติม: