ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผู้ป่วยโควิด-19 รอเตียงในกทม.เพิ่มต่อเนื่องกว่า 1,000 ราย

กทม.เผยมีผู้ป่วยโควิด-19 รอเตียงเพิ่มต่อเนื่อง เพิ่มเป็นกว่า 1,000 ราย ขณะที่รักษาในโรงพยาบาลของกทม.-เอกชน ประมาณ 1.6 หมื่นราย
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) รายงานสถานการณ์การบริหารจัดการเตียง ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยวันนี้ศูนย์เอราวัณ บูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตพื้นที่ ให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 493 ราย เข้ารักษาแล้ว 308 ราย
มีผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา 8 ราย รอเตียง 189 ราย และ ติดต่อไม่ได้ 31 ราย
รวมผู้ป่วยทั้งหมด 17,842 ราย และแอดมิต 15,893 ราย เป็นโรงพยาบาลของกทม. 8,958 รายและ โรงพยาบาลอื่น 6,935 ราย