COVID-19

โควิดเชียงใหม่ วันนี้ 21 ม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย


สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ 21 มิถุนายน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ผู้ติดเชื้อสะสมในรอบการระบาดเดือนเมษายน รวม 4,131 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้ว 4,081 ราย ผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล 24 ราย และเสียชีวิตรวม 26 ราย

 

โควิดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จะรายงานสถานการณ์ในเย็นวันนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม: