COVID-19

โควิดเชียงใหม่ วันนี้ 20 มิ.ย. เพิ่ม 2 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่โรงเรียนกวดวิชา

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 มิถุนายน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

ชผู้ติดเชื้อสะสมในรอบการระบาดเดือนเมษายน 4,128 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาหาย 4,080 ราย ผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล 22 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 26 ราย

โควิดเชียงใหม่

วานนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศคลัสเตอร์ใหม่ คือ คลัสเตอร์สถาบันกวดวิชา Learn Si’r (เลิร์น เซอร์) เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มจะแพร่ขยายออกไปอีก เนื่องจากสัมพันธ์กับคัสเตอร์ที่จังหวัดแพร่

โควิดเชียงใหม่

ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น พบผู้ติดเชื้อจากติวเตอร์ CM4204 แล้ว 2 ราย ส่วนนักเรียนที่เข้าเรียนกับติวเตอร์รายนี้ 7 ราย พบผลการตรวจครั้งแรกเป็นลบ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป

จังหวัดเชียงใหม่ จะรายงานสถานการณ์ในเย็นวันนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม: