ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เชียงใหม่เปิดจองฉีดวัคซีน ‘ซิโนแวค’ แทนแอสตร้าเซเนก้า

เชียงใหม่ เตรียมจัดสรรวัคซีนแก่กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนในช่วงวันที่ 7-13 มิถุนายน จากปัญหาการจองคิว ภายในสัปดาห์นี้ แจ้งผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค สามารถรับวัคซีนซิโนแวคทดแทนแอสตร้าเซเนก้าได้ ส่วนแอสตร้าเซเนก้าคาดว่าจะได้จัดสรรเพิ่มในสัปดาห์น้า

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดการวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนชาวเชียงใหม่ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 196,571 ราย และจากการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของคนเชียงใหม่ 1,162,149 ราย พบว่ามีผู้ประสงค์ฉีดจำนวน  681,356 ราย และยังมีผู้ที่ลังเลใจอยู่ประมาณ 170,000 ราย โดยมื่อนำสองส่วนมารวมกันจะคิดเป็นร้อยละ 74

ตั้งแต่เดือนมีนาคม จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งสิ้น 149,600 โดส และดำเนินการฉีดไปแล้ว 125,855 โดส คิดเป็นร้อยละ 84 โดยจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคเป็นหลัก ส่วนในกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นมา

ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้จองคิวในระบบหมอพร้อมทั้งสิ้น 32,740 คน ดำเนินการฉีดไปแล้ว 49,038 โดส จำนวนที่เกินขึ้นมาจะเป็นการฉีดในเข็มที่สองสำหรับบุคลกลุ่มเสี่ยง ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษาจำนวนกว่า 8,000 คน

ด้านการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าอาจจะล่าช้า เนื่องจากบริษัทไม่สามารถส่งวัคซีนให้ได้ตามกำหนด อย่างไรก็ตามคาดว่าจะได้รับวัคซีนมาในสัปดาห์หน้า

สำหรับประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนเร็วกว่านั้นก็สามารถขอรับการฉีดวัคซีนซิโนแวคทดแทนได้ เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่า วัคซีนซิโนแวค มีความปลอดภัยสามารถฉีดในผู้สูงอายุได้ ซึ่งจะได้ดำเนินการสอบถามความสมัครใจของผู้สูงอายุ

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีวัคซีนซิโนแวคเพียงพอสำหรับผู้จองผ่านระบบหมอพร้อมทุกคน โดยผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค กว่า 16,000 คน ที่มีคิวรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน สามารถเปลี่ยนมารับวัคซีนซิโนแวคได้ แต่หากยืนยันจะรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า สามารถแจ้งผ่านหน่วยบริการที่มีคิวอยู่ เพื่อดำเนินการจัดลำดับคิว และเมื่อได้รับวัคซีนมาแล้วจะได้ประสานให้เข้ารับวัคซีนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทันที

ส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถได้รับวัคซีนในช่วงวันที่ 7-13 มิถุนายน เนื่องจากเกิดปัญหาจากกระบวนการจองนั้น ได้เตรียมการจัดสรรวัคซีนไว้แล้ว และหน่วยฉีดจะแจ้งนัดหมายอีกครั้งเพื่อเข้ารับการฉีดภายในสัปดาห์นี้ โดยวัคซีนในส่วนที่คงเหลือ จะได้จัดสรรแก่กลุ่มอื่น ๆ ภายในปลายสัปดาห์นี้ต่อไป

กรณีข่าวการเสียชีวิตของชายอายุ 36 ปี ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน  มีผื่นเล็กน้อยและหายเป็นปกติแล้ว  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการชันสูตร และจะแจ้งผลอย่างละเอียดให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม: