COVID-19

[อัพเดท]โควิดเชียงใหม่ 6 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อ 1 ราย พรุ่งนี้ดีเดย์ฉีดวัคซีน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้(6 มิถุนายน) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต พรุ่งนี้ดีเดย์ฉีดวัคซีน

โควิดเชียงใหม่1 2

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,102 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 4,003 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 73 ราย

แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 6 ราย โรงพยาบาลรัฐ 57 ราย โรงพยาบาลเอกชน 9 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 ราย ทั้งหมดแยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) 40 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 21 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 9 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 3 ราย สำหรับวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 26 รายเท่าเดิม

ส่วนการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง และผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ (5 มิ.ย. 64) ตรวจทั้งหมด 577ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.17 สำหรับปัจจัยเสี่ยงผู้ติดเชื้อใน 2-3 วันที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัดทั้งหมด ส่วนปัจจัยอื่นๆ พบน้อยหรือไม่พบเลย ส่วนผู้ที่นำเชื้อเข้ามาทางช่องทางบก มักจะไม่สแกน CM CHANA จึงทำให้ไม่สามารถติดตามได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ สแกน CM CHANA เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

จากข้อมูลการติดตามผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พบว่าเมื่อวานนี้ (5 มิ.ย. 64) มียอดผู้สแกน CM CHANA สะสมตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 รวม 7,030 ราย ติดตามตัวพบ 6,916 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.38

สำหรับข้อมูลการตรวจคัดกรองกลุ่มอาชีพเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง ตรวจไปทั้งหมดตั้งแต่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นมา รวม 10,551 ราย พบผู้มีผลบวกเพียง 59 ราย หรือร้อยละ 0.56 สำหรับคลัสเตอร์ของจังหวัดทั้ง 21 คลัสเตอร์ วันนี้มีคลัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้ว 12 คลัสเตอร์ ส่วนคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่มี 9 คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด จำนวน 2 คลัสเตอร์ไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 3-4 วัน

จากข้อมูลพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามต้องเฝ้าระวังสถานการณ์นอกบ้านอย่างใกล้ชิด หากมีการแพร่ระบาดขึ้นมาอีกครั้ง จะมีผลกระทบอย่างมากทั้งความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตและการฉีดวัคซีนที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดต่อมาตรการป้องกันโรค และยังคงงดกิจกรรมการรวมกลุ่มมากกว่า 50 คน ผู้ที่มาจากจังหวัดเสี่ยงต้องขอความร่วมมือในการสแกน CM CHANA รวมถึงเจ้าบ้าน และผู้ประกอบการโรงแรม และร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรค จองการฉีดผ่านเว็บ “กำแป๋งเวียง” ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อเชียงใหม่ 

โควิดเชียงใหม่

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการ Kick off การฉีดวัคซีนในวันพรุ่งนี้ (7 มิ.ย. 64) ของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ทุกหน่วยฉีดวัคซีนมีความพร้อม โดยในแต่ละอำเภอได้ร่วมกับโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เตรียมสถานที่ จัดระบบดูแลการบริหารจัดการวัคซีน

รวมถึงให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำนวยความสะดวกในการนำมาหรือช่วยขนส่งพี่น้องประชาชนในการเดินทางมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ทางสาธารณสุขกำหนด และในส่วนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ช่วยในการนัดหมายและนำพาพี่น้องมายังหน่วยฉีดวัคซีนเช่นกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะช่วยในกระบวนการลำเลียงวัคซีนจากหน่วยกลางไปยังจุดฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่กำหนด โดยจะร่วมกันทุกภาคส่วน และเป็นรูปแบบแนวทางปฏิบัติเช่นนี้ ไปจนกว่าจะครบ 4 เดือน ตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 098 – 102 3422 , 098-102 5783 , 098 – 102 8632 ตั้งแต่เวลา 08.30- 20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และอีกหมายเลข 053-211048-50 ต่อ 433 หรือ 434 ในวันและเวลาราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: