ดูหนังออนไลน์
COVID-19

[อัพเดท]โควิดเชียงใหม่ วันนี้ 1 มิ.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ในอ.สันทราย

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ 1 มิ.ย. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

โควิดเชียงใหม่

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 6 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,093 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 3,986 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท มีจำนวน 83 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 16 ราย โรงพยาบาลรัฐ 55 ราย โรงพยาบาลเอกชน 11 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 ราย

แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 49 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 17 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 12 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 5 ราย ในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 24 รายคงเดิม

สำหรับการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (31 พ.ค. 64) ทำการตรวจไปจำนวน 1,068 ราย พบผู้มีผลบวก 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.56 สำหรับปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นการสัมผัสในครอบครัวที่เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อ ขณะที่การสัมผัสในชุมชนและสถานที่ทำงาน และการนำเข้ามาจากต่างพื้นที่ลดลงเช่นกัน ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุก เมื่อวานนี้ (31 พ.ค. 64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 165 คน พบผลเป็นลบทั้งหมด 

โควิดเชียงใหม่ โควิดเชียงใหม่

ส่วนคลัสเตอร์ต่าง ๆ วันนี้ พบ 1 คลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นคลัสเตอร์ของครอบครัวที่ขายของออนไลน์ ที่ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย รวมผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์นี้เป็น 16 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 คน เป็นบุตรของผู้ป่วย CM4137 และ CM4139 โดยการตรวจครั้งที่ 1 ผลไม่พบเชื้อ จึงนำไปฝากยายเลี้ยงที่อำเภอดอยสะเก็ด และตรวจครั้งที่ 2 พบผลติดเชื้อ และการตรวจของกลุ่มเสี่ยงสูงพบว่ายายและป้า ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กมีการติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน

โควิดเชียงใหม่ โควิดเชียงใหม่

ขณะนี้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 29 ราย พบผลเป็นบวก 15 ราย ผลเป็นลบ 14 ราย และกลุ่มเสี่ยงต่ำ 27 ราย พบผลเป็นลบทั้งหมด ส่วนอีก 3 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ในครอบครัว ที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย และได้ติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด 9 ราย พบมีผลบวก 4 ราย ผลลบ 1 ราย และมีการรอผลตรวจในวันพรุ่งนี้อีก 4 ราย ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป 

สำหรับยอดการจองฉีดวัคซีน วันนี้คนเชียงใหม่จองคิวฉีดวัคซีนแล้วรวม 193,640 ราย และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การจองคิวผ่านระบบหมอพร้อมปิดบริการ โดยให้จองผ่านระบบของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญประชาชนทุกคนจองคิววัคซีนผ่านเว็บเพจของคนเชียงใหม่ “ก๋ำแปงเวียง” 

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า จากการรณรงค์การฉีดวัคซีน ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งพบปัญหาที่ระบบ เนื่องจากมีข้อจำกัด  และมีการปรับปรุงเป็นระยะ โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบหมอพร้อม มาเป็นโปรแกรมของแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดทำเว็บไซต์เฉพาะ เพื่อให้การบริหารจัดการเหมาะสมยิ่งขึ้น ส่วนการจัดสรรวัคซีน จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

ในส่วนของผู้ที่จองการฉีดวัคซีนไปก่อนแล้วผ่านระบบหมอพร้อม ก็จะได้รับวัคซีนตามที่กำหนดไว้ และในกลุ่มผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ผ่านโรงพยาบาบาลนครพิงค์ และการสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ อสม. ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่  เนื่องจากระบบได้เก็บฐานข้อมูลไว้ให้แล้ว ซึ่งการจองผ่านเวปไซด์ “ก๋ำแปงเวียง” หากท่านได้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อลงทะเบียนแทนให้ ทั้งนี้จะเป็นจองในระบบคิว ซึ่งเมื่อมีวัคซีนจัดสรรมา จะได้มีการแจ้งผ่านระบบ SMS  หรือแจ้งผ่านโรงพยาบาลใกล้บ้าน และ อสม. ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนอย่างครบถ้วน 

อ่านข่าวเพิ่มเติม: