COVID-19

[อัพเดท]โควิดเชียงใหม่ 23 พ.ค. เพิ่ม 8 ราย จับ 6 คนไทยลอบขนแรงงานต่างด้าว 81 คน

เชียงใหม่วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ลักลอบขนคนงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายกว่า 80 คนที่อำเภออมก๋อย แจ้งประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ 

โควิดเชียงใหม่

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2564 ว่า จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 8 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,048 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 3,696 ราย คิดเป็นร้อยละ 91 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 332 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 212 ราย โรงพยาบาลรัฐ 98 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 22 ราย โดยแยกเป็นผู้ป่วยสีเขียว 257 ราย สีเหลืองลดลงเหลือ 40 ราย สีส้ม 24 ราย และสีแดง 11 ราย

สำหรับวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 20 ราย โดยข้อมูลผู้เสียชีวิต รายที่ 20 (จากตัวเลขของเมื่อวานนี้) เป็นชาย สัญชาติไทย อายุ 68 ปี มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ปัจจัยจากการติดเชื้อเกิดจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเมื่อวันที่ 26 เมษายน เริ่มมีไข้และอาการอ่อนเพลีย

โควิดเชียงใหม่

วันที่ 30 เมษายน เริ่มมีอาการเหนื่อยหอบและตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน ในวันที่ 2 พฤษภาคม มีอาการเหนื่อยมากขึ้น จึงส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 19 พฤษภาคม หายใจลำบาก ออกซิเจนในเลือดต่ำ และใส่ท่อช่วยหายใจ จนกระทั่งวันที่ 21 พฤษภาคม ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

ส่วนการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ตรวจทั้งหมด 1,085 ราย พบผู้มีผลบวกร้อยละ 0.74 โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีปัจจัยเสี่ยงหลักจากการสัมผัสในครอบครัว ซึ่งยังคงมีแนวโน้มสูง ส่วนสาเหตุการสัมผัสในสถานที่ทำงานเริ่มสูงขึ้นอีกในระยะหลังๆ  ส่วนสาเหตุอื่นๆพบน้อยลง หรือไม่พบเลยเป็นเวลาหลายวันแล้ว

การตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงของผู้ประกันตน ตามโครงการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ที่ โรงพยาบาลลานนา ได้ทำการคัดกรองเชิงรุก ที่ บริษัทวีพีเอฟ กรุ๊ป อำเภอสันทราย ตรวจจำนวน 175 ราย ผลไม่พบเชื้อทั้งหมด ส่วนคลัสเตอร์ต่างๆ วันนี้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่ หรือคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสถานการณ์จังหวัดเชียงใหม่จะดีขึ้น แต่ในหลายๆ จังหวัดทางภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ยังพบคลัสเตอร์ใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในแคมป์คนงานต่างด้าวและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีคนงานหรือกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้นที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ หรือกลับภูมิลำเนา

จับคนไทย 6 คนลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าว 81 คน

นอกจากนี้ยังจะมีคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งพบว่าที่อำเภออมก๋อยได้จับกุมคนไทย 6 คนที่ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 81 คน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นห่วงมากว่าบุคคลเหล่านี้จะนำโรคเข้ามาระบาดในจังหวัดได้อีกระลอกหนึ่ง จึงขอย้ำเตือนให้ประชาชนช่วยกันสอดส่อง ตรวจตราในละแวกบ้านว่ามีคนที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นหรือไม่ หากพบให้แจ้งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือพี่น้อง อสม. เพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ดำเนินการตรวจสอบ และเฝ้าระวังโรคต่อไป 

สำหรับข้อมูลผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด และลงทะเบียนผ่าน CM Chana แล้ว เมื่อวานนี้มีจำนวน 1,773 ราย ทางทีมโควิดชุมชนติดตามและยืนยันตัวได้ 1,538 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.75 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการระบาดรอบใหม่ได้ และขอให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ให้ความร่วมมือลงทะเบียนผ่าน CM Chana ด้วย 

ยอดจองวัคซีนเพิ่มเป็น 1.6 แสนราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น โดยวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มียอดการจองฉีดวัคซีนแล้วถึง 160,956 ราย โดยการจองผ่าน 2 ช่องทาง คือ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จองผ่านระบบ “หมอพร้อม” และโรงพยาบาลประจำอำเภอ รพ.สต. หรือ อสม. ใกล้บ้าน

ส่วนประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ช่วงนี้สามารถจองผ่านโรงพยาบาลประจำอำเภอ รพ.สต. หรือ อสม. ได้  และตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้ ทางหมอพร้อมจึงจะเปิดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนได้ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชน 506,039 ราย พบว่า ทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีความต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด -19 เพื่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้เดินหน้าผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปด้วยกัน 

อ่านข่าวเพิ่มเติม: