POLITICS-GENERAL

ไหวมั้ย !! ‘จิรายุ’ ถาม ‘หม่อมเต่า’ หลังผู้ประกันสังคมโวยเงินช่วยเหลือช้ายิ่งกว่าเต่า


‘จิรายุ’ ถาม ‘หม่อมเต่า’ ไหวมั้ย!! หลังผู้ประกันสังคมโวยได้รับเงินช่วยเหลือช้า รัฐมนตรียังคลานต้วมเตี้ยมแบบเต่า ถ้าไม่เร่งดำเนินการ พร้อมบุกทำเนียบเรียกร้องเงินประกันสังคมให้ผู้ประกันตน

 

วันนี้ (17 พ.ค. 63) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระองค์กร อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน กล่าวถึงกรณีที่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.กระทรวงแรงงาน โปรยยาหอมว่า จะเพิ่มเงินว่างงานให้กับผู้ประกันตนในสถานการณ์โควิด-19 จาก 62% ให้เป็น 75%

Covid Virus เต่า จิรายุ1

นายจิรายุ เห็นว่า การคืนเงินบางส่วนที่เป็นของลูกจ้างเองนั้น ควรคืนอย่างน้อย 80% ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 3 เดือนทันที และเป็นสิ่งที่ รัฐบาลต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาด อย่าดึงเวลาเพราะความเดือดร้อน ความเป็นความตายของประชาชนมีทุกวินาที อย่ามาทอดเวลา เพราะเป็นเงินของประชาชน วันอังคารนี้หาก รัฐมนตรียังคลานต้วมเตี้ยมแบบเต่า ไม่เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกันตน ตนจะเป็นแกนนำไปเรียกร้อง เงินประกันสังคมให้ผู้ประกันตนถึงทำเนียบรัฐบาลแน่นอน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาตนได้ ทำหนังสือถึงเลขาฯ กองทุนประกันสังคม ให้ ชี้แจงถึงสถานการณ์เงินและการนำเงินไปลงทุนต่างกองทุนต่างๆ ที่ประชาชนควรทราบ โดย กองทุนประกันสังคม ชี้แจ้ง ณ วันที่ 8 พ.ค.63 ว่า มีเงินที่ใช้ได้ตอนนี้เพียงแค่ประมาณ 16,000 ล้านบาท เท่านั้น ส่วน 2.2 ล้านล้านบาท นั้น ถูกนำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และอื่นๆ 82% หรือประมาณ 1.67 ล้านล้านบาท ส่วน อีก 18% ไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเสี่ยง อาทิ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ ประมาณ 80,000 ล้านบาท ทั้งในและต่างประเทศ
ทำให้เห็นว่าวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อง ตัดสินใจในฐานะผู้นำสูงสุด เพื่อผู้ประกันตนที่กำลังเดือดร้อนอย่างสูงสุด อย่าปล่อยให้ล่วงเลยจนเกินเวลา วันนี้จะหมดโควิดอยู่แล้ว ไม่ควรช้าเป็นเต่าเช่นนี้

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight