Wellness

เตือน! ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในเวลาสั้น ฤทธิ์รุนแรงถึงตาย


เตือนภัย! ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆ เสี่ยงภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลัน หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ถึงขั้นเสียชีวิตได้

กรณีลัลลาเบล ที่ตำรวจเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตจากการกินแอลกอฮอล์เกินขนาด ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงสถานการณ์การกินแอลกอฮอล์ของผู้คนในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร

1527738964711 1 e1569306085514

นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงปี 2561 พบผู้เข้ารับการบำบัดรักษาอาการติดสุรา ของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) มากเป็นอันดับที่ 2 ของประเภทยาเสพติดที่ใช้เสพ

โดยมีจำนวน 1,050 คน หรือคิดเป็น 16.94 % ของผู้ป่วยทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย 937 คน คิดเป็น 89.24% และเพศหญิง 113 คน คิดเป็น 10.76 % ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 40 – 44 ปี คิดเป็น 18.29% รองลงมาได้แก่ช่วงอายุระหว่าง 45 – 49 ปี คิดเป็น 16.67% และช่วงอายุระหว่าง 35 -39 ปี คิดเป็น 16.57%

กรมการแพทย์ ย้ำว่า เมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกาย จะถูกดูดซึม และกระจายไปทุกส่วนของร่างกายภายในเวลา 5 นาที จะออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง มีผลต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย

  • การดื่มแอลกอฮอล์ช่วงแรก จะทำให้ร่างกายมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ที่ประมาณ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มากกว่า 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะทำให้ผู้ดื่มเกิดอาการสับสน
  • มากกว่า 300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดอาการง่วง สับสน ซึม มึนงง
  • ถ้ามากกว่า 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป อาจทำให้สลบ ซึ่งปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่สูงในระดับนี้ สามารถกดสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ การรู้สึกตัวของผู้ที่ดื่ม และทำให้เสียชีวิตได้

1524717548412 1

นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการ สบยช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆ อาจทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลัน อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งอาจมีสัญญานบ่งบอก และอาการเตือนภาวะสุราเป็นพิษ อาทิเช่น

  • เกิดอาการสับสน พูดไม่ชัดหรือพูดไม่รู้เรื่องอย่างหนัก
  • อาเจียน
  • จังหวะการหายใจผิดปกติ หรือหายใจช้าลง
  • ตัวเย็นผิดปกติ
  • ผิวหนังซีด หรือกลายเป็นสีม่วง
  • หมดสติ ไม่รู้สึกตัว
  • หรือรู้สึกตัว แต่ไม่สามารถตอบสนองการรับรู้ได้

alkoghol 2714482 640 ปก

ในกรณีที่ภาวะสุราเป็นพิษรุนแรง อาจส่งผลทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการโคม่า สมองถูกทำลาย และอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด

ทั้งนี้ขอย้ำเตือนกลุ่มนักเที่ยวกลางคืน หากพบเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ มีอาการอาการดังกล่าวให้รีบโทรแจ้ง 191 หรือ 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือนำส่งโรงพยาบาล เพื่อพบแพทย์อย่างเร่งด่วน

และสามารถให้การดูแลเบื้องต้นโดยการพยายามปลุกให้ตื่น และพยุงให้อยู่ในท่านั่ง ให้ดื่มน้ำเปล่าในกรณีที่สามารถดื่มได้ พยายามทำให้ร่างกายอบอุ่น หากผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ ให้จัดนอนในท่านอนตะแคง คอยสังเกตอาการจนกว่ารถพยาบาลจะมารับ