ดูหนังออนไลน์
Wellness

จัดห้องสะอาดปลอดฝุ่นป้องกันโรค

กระทรวงสาธารณสุข แนะครอบครัวที่มีเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ จัดห้องสะอาดปลอดฝุ่น ย้ำประชาชนควรดูแลตนเอง ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

DSC

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบที่มาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเยื่อบุตาอักเสบ

โดยแนะนำให้จัดห้องสะอาดปลอดฝุ่น โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง ซึ่งทำได้ไม่ยาก โดยจัดเตรียมห้องที่มีประตูหน้าต่างปิดมิดชิด ไม่มีสิ่งของมาก เพราะจะเป็นที่กักเก็บฝุ่น และใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดแทนการกวาด เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย

architecture 2804083 640

ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศจากเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชัน Air4Thai หรือ AirVisual สังเกตความเข้มของแถบสีที่แสดง หากเป็นสีส้ม และสีแดงจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยคุณภาพอากาศระดับสีส้มคือเริ่มมีผล กระทบต่อสุขภาพ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรลดการทำกิจกรรม และออกกำลังกายกลางแจ้ง

หากคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง เป็นระดับที่มีผลต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง ให้งดการทำกิจกรรม และออกกำลังกายกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N 95 เพื่อป้องกันฝุ่นเมื่อต้องออกไปยังพื้นที่เสี่ยง

นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนสังเกตตนเอง หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือ วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ หรือสอบถามข้อมูลในการดูแลสุขภาพ จากค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน PM  2.5 เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422