Travel

ศุกร์ (สุข) ละวัด ร่วมประเพณีโบราณ ‘วัดเขาพระงาม’ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน รับบุญวันออกพรรษา

“วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร” หรือ “วัดเขาพระงาม” เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิด วรวิหาร ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเชิงเขาพระงาม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปตามถนนลพบุรี-โคกสำโรง ประมาณ 12.5กิโลเมตร มีพื้นที่ตั้งวัด 99 ไร่

แต่เดิมนั้น วัดเขาพระงาม เป็นวัดร้าง สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน เป็นวัดที่สำคัญเก่าแก่วัดหนึ่งของเมืองลพบุรี มีหลักฐานทางโบราณสำคัญมากมาย อาทิ พระพุทธไสยาสน์ ที่ประดิษฐานอยู่ภายใน “ถ้ำพญามังกร” สร้างด้วยศิลาแลงโบราณ ซากฐานพระสถูปเจดีย์เก่าบนยอดเขา และซากกำแพงเก่า ที่ปรากฏบริเวณเชิงเขา ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาในราวปี พ.ศ. 1100

วัดเขาพระงาม

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไปที่วัดนี้ และทรงทราบเรื่องราวความเป็นมา จึงได้พระราชทานนามวัดให้ใหม่ว่า “วัดสิริจันทรนิมิต” ต่อมาในปี 2499 ได้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชื่อว่า “วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร”

แต่ละปี ทางวัดเขาพระงาม จะมีการจัดงานตักบาตรเทโว หรือ วันทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา โดยเป็นการตักบาตรข้ามต้มลูกโยน ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นการเฉลิมฉลองพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล (หลวงพ่อพระงาม) ที่มีอายุครบ 110 ปีด้วย

วัดเขาพระงาม

ประเพณี “เขาพระงามเทโวโรหณะ นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน” ถือเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากในแต่ละปี เหล่าพุทธศาสนิกชนตำบลเขาพระงาม และนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ จะเดินทางมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่น

แต่ละปี ก็จะมีการสอดแทรกแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาสอนใจ เพื่อเป็นการย้ำเตือนจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน ให้ดำรงตนอยู่ในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดเขาพระงาม

ในปีนี้ ประเพณีเขาพระงามเทโวโรหณะ มาพร้อมแนวความคิด “น้อมรับพรแห่งพระสัมมาฯ ผลบุญพา ชีวาอภิมหามงคล” ที่ชาวพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า จะได้รับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อลงมาโปรดพระมารดา ในวาระมหามงคลที่โลกทั้งสามเปิดทางเข้าหากัน

ในวันนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วหล้า จะได้มีโอกาสร่วมจิตรวมใจกันใส่บาตรต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมนำคำสอน แลรับพรอันประเสริฐ แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นกำลังมงคลที่สดใส เพื่อการดำเนินชีวิตต่อไป ในช่วงภาวะวิกฤติอย่างเข้มแข็ง

วัดเขาพระงาม

นอกจากนี้ ยังจะร่วมกันแต่งกายผ้าไทยที่งดงาม กับบรรยากาศที่สดชื่นไปพร้อม ๆ กับท่วงทำนองแห่งบทบรรเลงเพลงไทยรับลมหนาวในห้วงอรุณรุ่งที่เบิกบาน มีการแสดงเบิกนภาอวยพร ต้อนรับขบวนสวรรค์ ที่นำโดยนางฟ้าเอก ที่มีความงดงาม ตามด้วยขบวนเครื่องสูง และเหล่าจตุรเทพ พระอินทร์ พระพรหม พระอิศวร พระวิษณุ รวมถึงเหล่าเทพยดา นางฟ้า ที่คงความศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานพุทธประวัติ

ภายในงานมีการจำหน่ายข้าวต้มลูกโยน ที่เสมือนเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพณี ชมการสาธิตการทำขนมไทยชาววัง และการจำหน่ายขนมมงคลตามประเพณี รวมถึงการสนับสนุนสินค้าจากผู้สูงอายุในตำบลเขาพระงาม ร่วมตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ณ พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมใส่บาตรได้อย่างสะดวกความยาวรวมกว่า 500 เมตร

วัดเขาพระงาม

มาร่วมกันสร้างมหาบุญใหญ่ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา มาร่วมกันตักบาตรข้าวต้มลูกโยนกับขบวนสวรรค์แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป

วัดเขาพระงาม

This slideshow requires JavaScript.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo