Travel

กรุงเทพ No.1 Best City เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ชื่นชอบ

กรุงเทพ No.1 Best City เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ชื่นชอบมากที่สุด ผู้ว่าฯ กทม. ปลื้ม ชี้เป็นเพราะทุกคนช่วยกัน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กsุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ นิตยสาร DestinAsian ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำ ได้จัดงาน Readers’ Choice Awards เพื่อจัดอันดับความเป็นเลิศในภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อเนื่องมากว่า 10 ปี

กรุงเทพ

โดยตัดสินจากผลโหวตของผู้อ่านทั่วโลก ซึ่งผู้อ่านจะลงคะแนนในหมวดหมู่ต่างๆ อาทิ เมืองและเกาะ (Best Cities & Islands) สนามบิน และสายการบิน Best Airports & Airlines และสายการเดินเรือ (Best Cruise Lines) ระหว่างเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2564

กรุงเทพ เคยได้ No.1 Best City มาแล้ว ปี 2020

สำหรับในปีนี้นิตยสาร DestinAsian ได้ประกาศผลการคัดเลือกของผู้อ่าน  (Reader’s Choice Awards 2022) เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุด (Best City) ในการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก โดยกsุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกให้เป็น อันดับ 1 เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุด รองลงมาคือ สิงคโปร์ โตเกียว ฮ่องกง และโซล ตามลำดับ

ทั้งนี้ กsุงเทพมหานครได้รับเลือกอันดับ 1 มาแล้วเมื่อปี 2020

รางวัลเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุด (Best City) ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวกsุงเทพฯ ทุกคน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการดูแลอำนวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยวในขณะที่เข้ามาท่องเที่ยว ณ กsุงเทพมหานคร

กรุงเทพ

หลังโควิด เชื่อว่า จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19 คลี่คลาย เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย และมีโอกาสเข้ามาพำนักในกsุงเทพมหานครมากขึ้น

จึงขอให้ชาวกsุงเทพฯ ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ภาครัฐประกาศอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างความปลอดภัยให้แก่ตนเองด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม