Travel

‘ราชบุรี’ เสน่ห์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง


 

เรายังคงเที่ยวสนุกที่ราชบุรี เมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง และสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เรียกว่าเป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงเทือกเขาตะนาวศรีติดกับชายแดนไทย-พม่า

ราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิ มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้ มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐม หรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง

122098004 3167164556745935 6947597759920191144 o

“ราชบุรี” ดินแดนอันเป็นที่มาของโอ่งเคลือบลายมังกร ผ้าทอบ้านไร่อันลือชื่อ ทว่าเครื่องปั้นดินเผาและหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง เป็นเป็นเพียงผลงานบางส่วนที่สะท้อนความหลากหลายของราชบุรี กับร่องรอยทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต

ว่าแล้วก็ขอพาไป 5จุดเช็คอิน 5 วิถีถิ่นกินอร่อย 5 กิจกรรมท่องเที่ยวปลอดภัย-รับผิดชอบ รวมเป็น 15 เที่ยวราชบุรีวิถีใหม่ กิน – เพลิน – เดิน – ฟิน กันเลยค่ะ

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

สตรีทอาร์ตบ้านโป่ง คำขวัญของราชบุรีมีว่า คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี  หนึ่งในคำขวัญนั้นคือบ้านโป่ง ทำให้เราอยากไปตามรอยสัมผัสเมืองนี้

บ้านโป่งสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และการอาศัยร่วมกันของผู้คนหลายชาติพันธุ์โดยเฉพาะชาวจีน ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจย่านตลาดการค้า เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนเมืองบ้านโป่ง

อีกทั้งการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากของกลุ่มชาติพันธุ์ และการตั้งอยู่เดิมของหลายเชื้อชาติที่มีศาสนาและวัฒนธรรมแตกต่างกัน เช่น การเข้ามาของคณะสงฆ์กรุงปารีส (โรมันคาทอลิก) และชาวมอญ จึงมีความหลากหลายของเชื้อชาติทั้งชาวมอญ ชาวลาว ชาวไทยวน ชาวจีน ที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

บ้านโป่งเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายความคลาสสิคของเมืองเก่า ผสมผสานความติสท์นิดๆ กราฟิตี้หน่อยๆ และงานศิลปะอยู่ทั่วเมือง ผ่านสตรีทอาร์ตบ้านโป่ง

จุดเริ่มต้นมาจากโครงการ 70110 : Ban Pong Urban Art Terminal 2017 เป็นโครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยชุมชนเมืองบ้านโป่ง ดำเนินการโดยกลุ่ม AT EXCHANGE (Art Terminal EXCHANGE) ได้ฝากผลงานศิลปะบนกำแพงไว้หลายๆ จุด โดยเฉพาะที่บริเวณโรงหนังเฉลิมทองคำ โรงหนังเก่าที่เป็นฉากในละครหลายๆ เรื่อง

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 3 1

บ้านโป่งวันวาน หากจะเดินย้อนไปสู่วันวาน ความเป็นเรโทร (Retro Style) หรือเก๋าแบบย้อนยุค ยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย นั่นทำให้เกิดไอเดียเนรมิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ย้อนยุคเก๋ไก๋ขึ้นมา นั่นคือ “บ้านโป่งวันวาน” สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์ย้อนยุคสุดคลาสสิก ภายใต้สโลแกน “เปิบข้าว ยลของเก่า เล่าความหลัง” โดยมีนายวัลลภ อุมัษเฐียร อดีตผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย สาขานครปฐม เป็นเจ้าของกิจการ

สืบเนื่องมาจากเป็นคนที่ชื่นชอบของเก่า และเก็บสะสมอย่างทะนุถนอมเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ปี 2514 จึงเกิดแรงบันดาลใจในการนำของสะสมดังกล่าวที่มีมากกว่า 1 หมื่นชิ้น เปิดเป็นเมืองโบราณท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุค

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 4

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 5

วัดมหาธาตุวรวิหาร สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 วัฒนธรรมเขมรจากราชอาณาจักรกัมพูชาแพร่เข้าสู่ดินแดนราชบุรี จึงมีการก่อสร้าง และดัดแปลงศาสนสถานกลางเมืองราชบุรีขึ้นเป็นพระปรางค์ และสร้างกำแพงศิลาแลงล้อมรอบเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเมือง ตามคติความเชื่อเรื่องภูมิจักรวาลของเขมร

ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 ได้มีการก่อสร้างพระปรางค์แบบอยุธยาขึ้นซ้อนทับและสร้างพระปรางค์บริวารขึ้นอีก 3 องค์บนฐานเดียวกัน

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 6

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองราชบุรีจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออก วัดมหาธาตุจึงกลายเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา

มาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2338 พระภิกษุองค์หนึ่งชื่อพระบุญมาได้ธุดงค์มา เห็นวัดนี้มีสถานที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม จึงได้ขอความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชน ช่วยกันปัดกวาดซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆ วัดมหาธาตุ จึงกลับมาเป็นศูนย์กลางของศาสนาเช่นเดิม และยังคงเป็นมาจนถึงปัจจุบัน

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 8

เถ้าฮงไถ่ อีกหนึ่งเรื่องราวของราชบุรีมีอยู่ ณ ที่นี่ จากโรงโอ่งมังกรเก็บน้ำสู่โรงงานเซรามิคแนวอาร์ตที่มีชื่ออันดับต้นๆ ของเมืองไทย

โรงงาน “ เถ้า ฮง ไถ่” ถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่คู่เมืองราชบุรี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ 2476 ก่อตั้งโดยนายซ่งฮง แซ่เตีย ได้มาพบแหล่งดินที่จังหวัดราชบุรี จึงได้ชวนพรรคพวกมาตั้งโรงงานผลิตไหน้ำปลา โอ่งน้ำไม่มีลาย กระถางต้นไม้ เป็นโรงงานแรกของราชบุรี

ต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนมาถึงทายาทรุ่นที่ 3 คุณวศินบุรี(ติ้ว) สุพานิชวรภาชน์ เห็นว่ามีการแข่งขันสูง มีโรงโอ่งเกิดขึ้นมากมายและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จึงได้พัฒนางานเซรามิคที่หลุดกรอบเดิมๆ ออกมาเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์ที่สวยงามร่วมสมัยและใช้สอยได้จริง

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 7

ที่นี่ยังเปิดให้เยี่ยมชมวิธีการทำและขั้นตอนการผลิตข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของโรงงาน ชมการปั้นและการเขียนลายโดยช่างผู้ชำนาญ มีร้านกาแฟเก๋ๆ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีมุมให้โพสต์ท่าถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกหลายจุด

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 9

อุทยานหินเขางู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี ต่อมากลายเป็นเหมืองร้างมีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้พัฒนาเขางู ให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่

จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมคือ ทางเข้าสวนสาธารณะเขางู ด้านหน้ามีภาพแกะสลักพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ มีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อน มีสะพานเลียบแม่น้ำทอดยาวสำหรับเดินชมวิวถ่ายภาพ

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 10

จากนั้นไปชม 5 วิถีถิ่นกินอร่อยของราชบุรีกันค่ะ

ตลาดสนามหญ้า บริเวณหอนาฬิการิมน้ำ เป็นที่ตั้งของแหล่งรวมของอร่อยที่เรียกว่า “ตลาดสนามหญ้า” หรือบางคนเรียกตลาดโต้รุ่ง ตลาดหอนาฬิกา หรือตลาดราชพัสดุ แต่โดยรวมแล้วก็หมายถึงตลาดริมแม่น้ำแม่กลองที่ตั้งอยู่ข้างหอนาฬิกา

เมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่แล้ว บริเวณนี้ถือว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองราชบุรี มีหญ้าปลูกขึ้นเขียวขจีไปทั่วสนาม และมีน้ำพุอยู่บริเวณตรงกลางสนาม คนทั่วไปจึงเรียกกันติดปากว่า “สนามหญ้า”

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 12

ต่อมาได้มีการปรับปรุงตลาดสนามหญ้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูสวยงามมากยิ่งขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่ขายของให้แก่พ่อค้าแม่ค้าอย่างเป็นระเบียบ และตั้งชื่อตลาดโต้รุ่งที่ปรับปรุงใหม่นี้ว่า “ตลาดราชพัสดุ” บริเวณนี้จึงกลายมาเป็นตลาดขายอาหารมาจนถึงปัจจุบัน และคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาหาของอร่อยทานกัน อย่างเช่น ขนมปังปิ้งเตาถ่าน ปังก้อนทอง เป็นขนมปังก้อนกลมที่ถูกปิ้งบนเตาถ่านร้อนๆ จนกรอบนอกนุ่มใน มีไส้เนยสด น้ำตาล ไส้นมข้นโบราณ ไส้สังขยาใบเตย ไส้หมูหยองพริกเผา เป็นต้น

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 13

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 16

ร้านบะหมี่แห้งก็มีให้เลือกกันหลายร้าน บะหมี่เกี๊ยวแห้งของที่นี่อร่อยขึ้นชื่อทุกร้าน เส้นบะหมี่เหนียวนุ่ม แผ่นเกี๊ยวบางๆ หมูแดง เนื้อปู หมูเด้ง ที่มีให้เลือกใส่ตามชอบ และยังปรุงรสให้ออกหวาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบะหมี่แห้งเมืองราชบุรี มีร้านหอยทอดกรอบๆ และร้านข้าวต้มโต้รุ่ง ที่มีให้เลือกหลายร้านเช่นกัน อย่างเช่นที่ร้าน “ข้าวต้มซุ่ยฮ้อเฮียโต” ซึ่งมีเมนูให้ทานหลายเมนู

ตลาดคุณหญิงน้อย ข้างโลตัส ราชบุรี เปิดเป็นศูนย์รวมอาหารการกินของดีต่างๆ ของราชบุรี อาทิ อาหารคาวหวาน เสื้อผ้า เครื่องใช้ ปังปิ้งย่างถ่าน ข้าวแกงรสเด็ด เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมที่คนราชบุรีที่มาชิมมาช้อป รวมถึงนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันมาไม่ขาดสาย เรียกว่าไปเดินแล้วจะได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอน

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 24

ตลาดศรีเมือง ตลาดกลางผักและผลไม้ จังหวัดราชบุรี บรรยากาศการค้าขายภายในตลาด คึกคักมาก ผักผลไม้เยอะไปหมด มีทั้งตลาดขายปลีก ขายส่ง สินค้าเกษตรมากมาย ขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านทอง และอีกสารพัด

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำที่เก่าแก่ร้อยกว่าปีของไทยและมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศ ภาพที่คุ้นตาคือแม่ค้าพายเรือมาขายอาหารหลากหลาย กลายเป็นภาพที่ขึ้นปกตามนิตยสารต่างๆ ทั่วโลก ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจะเริ่มค้าขายกันตั้งแต่ 8.00-13.00 น. สินค้าที่มีให้เลือกซื้อ ก็จะมีทั้งของกิน ของใช้ ของที่ระลึก รวมถึงสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 19

นี่คือตลาดน้ำที่มีมนต์ขลัง เพราะเป็นตลาดน้ำที่เป็นวิถีชีวิต พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ยังคงนำผลไม้จากสวนมาขาย หรือแม้จะรับมาจากที่อื่น ถึงแม้บางอย่างจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นวิถีชีวิตของคนย่านนี้ที่น่าไปชม

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก ตลาดน้ำดั้งเดิมแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี (เหล่าตั๊กลั๊ก แปลว่า ตลาดเก่า) เป็นต้นกำเนิด “ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2510 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้นำวิถีชีวิตชาวคลองอันงดงามเก่าแก่กว่า 140 ปี เผยแพร่สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกจนเป็นที่รู้จัก กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครๆ ก็อยากมาสัมผัส ผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว และชาวจีนไหหลำ เป็นชาวสวนทำการค้าขายตามลำคลอง

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 20

แต่ก่อนถือเป็นตลาดน้ำที่เฟื่องฟูมากแต่พอ มีการสร้างถนนและมีตลาดน้ำดำเนินสะดวกขึ้นมาก็ทำให้ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คน
ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง เพื่อชักชวนผู้คนให้มาสัมผัสพร้อมกับถ่ายทอดบอกเล่าเรื่อง ราวความเป็นมาในอดีตให้ผู้มาเยือนได้รับทราบ

บริเวณทางเดินริมน้ำและบนเรือ มีแม่ค้าพ่อค้าจำหน่ายขายของทั้งข้าวแห้งโบราณ หมูสะเต๊ะ ขนมจีนน้ำยาแกงไก่สูตรเหล่าตั๊กลั๊ก ส้มตำทอด ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง ผัดไทย เป็นต้น

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 26

ปิดท้ายด้วย 5 กิจกรรมท่องเที่ยวปลอดภัย-รับผิดชอบ กันค่ะ

  • สวมแมสเข้าตลาดและที่ชุมชน เพื่อความปลอดภัยในช่วงโควิด
  • ใช้ถุงผ้าช้อปที่ตลาดศรีเมือง ลดโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติก
  • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปช้อป และเที่ยวกัน
  • ใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ  วันนี้เราทานไอศกรีมในมะพร้าวกันค่ะ ณ แหล่งท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของราชบุรี นั่นคือตลาดน้ำดำเนินสะดวกค่ะ
  • สแกนไทยชนะ ที่อุทยานหินเขางู ก่อนเข้าไปเที่ยวทุกครั้ง ก็ควรสแกนเข้าที่เที่ยวนั้นๆ ในช่วงโควิด

และขอปิดท้ายที่ ท่าเรือหญิงกอล์ฟ ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ซึ่งได้รับมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือททท.ค่ะ

ราชบุรีมีโลโก้ ๒๐๑๒๑๕ 27

ท่าเรือหญิงกอล์ฟเป็นหนึ่งผู้ให้บริการทางด้านเรือนำเที่ยวคลองตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีทั้งบริการเรือพายและเรือยนต์ รองรับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สถานที่ตั้งอยู่ติดหน้าคลองดำเนินสะดวก บรรยากาศดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้องน้ำ ลานจอดรถสามารถจอดรถบัสได้ โดยมีแนวคิดว่า “การท่องเที่ยวของคุณคือความสุขของเรา”

ไปเที่ยว ไปฟิน ที่ราชบุรีกันค่ะ

#Amazingไทยเท่ #เที่ยวไทยเที่ยวง่ายสนุกทุกทริป

อ่านข่าวเพิ่มเติม