Travel

ปู๊นๆ ‘รถไฟลอยน้ำ’ 2563 เปิดวิ่งแล้ว! เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไปเช้าเย็นกลับ

ต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยว พานั่ง รถไฟลอยน้ำ เส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 รวมทั้งหมด 19 เที่ยว

ทั้งนี้ เที่ยวปฐมฤกษ์จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ จองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ

รถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

อัตราค่าโดยสาร “รถไฟลอยน้ำ”

  • รถนั่งชั้น 2 ปรับอากาศ

เส้นทาง กรุงเทพฯ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพฯ ไป-กลับ คนละ 490 บาท

เส้นทาง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพฯ เที่ยวกลับเที่ยวเดียว คนละ 250 บาท

เส้นทาง สระบุรี/แก่งคอย-โคกสลุง ไป-กลับ คนละ 220 บาท

  • รถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม)

เส้นทาง กรุงเทพฯ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพฯ ไป-กลับ คนละ 290 บาท

เส้นทาง สระบุรี/แก่งคอย-โคกสลุง ไป-กลับ คนละ 110 บาท

เส้นทาง แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-โคกสลุง ไป-กลับ คนละ 60 บาท

เส้นทาง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพฯ เที่ยวกลับเทียว คนละ 150 บาท

  • ขบวนพิเศษเช่าเหมาคัน

ผู้โดยสารสามารถเช่าเหมาคัน ทั้งรถจัดเฉพาะปรับอากาศและรถโดยสารประเภทต่างๆ พ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวกรุงเทพฯ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพฯ ได้

รถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เช็คเที่ยว “รถไฟลอยน้ำ” 2563

  • เดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 14, 15, 21, 22, 28 และ 29 พฤศจิกายน 2563

  • เดือนธันวาคม 2563

วันที่ 6, 12, 13, 19 และ 20 ธันวาคม 2563

  • เดือนมกราคม 2564

วันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 และ 31 มกราคม 2564

รถไฟลอยน้ำ 2563

ตารางกิจกรรม

เวลา 07.10 น. ขบวนรถออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่างๆ คือ สามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี แก่งคอย แก่งเสือเต้น

เวลา 10.25 น. ถึงจุดชมวิว รถไฟลอยน้ำกลาง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อน มีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมดื่มด่ำกับความงดงาม ตื่นตาตื่นใจประมาณ 30 นาที

เวลา 11.00 น. ถึงสถานีโคกสลุง มีเวลาให้นักท่องเที่ยวพักผ่อน ถ่ายภาพ ซื้อสินค้ากลุ่มชุมชนท้องถิ่น อีกประมาณ 30 นาที

เวลา 11.42 น. ขบวนรถจะพานักท่องเที่ยวมาที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารกลางวัน จากร้านค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเบิ้ง การแสดง และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP นั่งรถตัวหนอนชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อนฯ ไปสักการะพระใหญ่ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

เวลา 15.30 น. เดินทางออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15.30 น.

เวลา 18.50 น. ถึงสถานีหัวลำโพง

อ่านข่าวเพิ่มเติม